SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB

Skolfastigheter i Stockholm AB äger och utvecklar skolorna och förskolorna i Stockholm. SISAB äger och förvaltar cirka 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm.

SISAB arbetar med drift och underhåll av sina fastigheter samt med om-, ny- och tillbyggnationer.

Största delen av fastighetsbeståndet hyrs av Stockholms stad. Cirka 16 procent hyrs ut för andra ändamål, bland annat till friskolor, bostäder, parkeringsgarage och kommersiella lokaler.

Det är de förtroendevalda i SISABs styrelse som fattar bolagets beslut. SISAB ska sedan genomföra besluten.

SISAB:s styrelse

SISAB:s webbplats

Organisation

Arbetet i SISAB leds av vd Claes Magnusson.

Bolaget består av cirka 200 anställda vid kontoret i Årstadal.

Bolaget är organiserat i åtta avdelningar: Fastighet, Projekt, Drift, Fastighetsutveckling, Upphandling, Ekonomi & Administration, HR och vd-stab.

Senast uppdaterad