Stockholm Business Region AB

Stockholm Business Region har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Målet är att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion.

Stockholm Business Region har ett nära samarbete med näringsliv, akademi och andra institutioner samt organisationer, kommuner och myndigheter. 

Bolaget har två dotterbolag, Invest Stockholm Business Region AB, som är det officiella näringslivsbolaget och Visit Stockholm AB, som är det officiella besöksnäringsbolaget.

Stockholm Business Regions AB:s styrelse

Stockholm Business Region AB:s webbplats

Organisation

Arbetet i Stockholm Business Region AB leds av tillförordnad vd Anna Gissler.

Bolaget har två avdelningar: ledning och administration.

Invest Stockholm Business Region AB arbetar för att Stockholm ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig i Stockholm.

Invest Stockholm Business Region AB är dotterbolag till Stockholm Business Region, som i sin tur är ett helägt bolag till Stockholms stad och del av Stockholms Stadshus AB.

Invest Stockholm Business Region AB:s webbplats

Tillfördnad vd är Erik Krüger. På Invest Stockholm Business Region AB arbetar cirka 25 anställda. Bolaget har fem avdelningar: ledning, kommunikation och analys, investment, Stockholms Business Alliance samt Näringsliv och utveckling.

Kontaktuppgifter Invest Stockholm Business Region AB, Stockholm Business Regions webbplats

Visit Stockholm AB är Stockholm stads marknadsföringsbolag. Uppdraget är att utveckla och marknadsföra Stockholm som besöksort i samarbete med näringslivet i syfte att öka antalet kommersiella gästnätter.

Visit Stockholm AB är dotterbolag till Stockholm Business Region, som i sin tur är ett helägt bolag till Stockholms stad och del av Stockholms Stadshus AB.

Visit Stockholm AB:s webbplats

Tillfördnad vd är Caroline Strand. På Visit Stockholm AB arbetar cirka 28 anställda. Bolaget har fyra avdelningar:

  • ledning & stab
  • mottagning & värdskap
  • försäljning & bearbetning
  • marknad & analys.

Kontaktuppgifter Visit Stockholm AB, Stockholm Business Regions webbplats

Uppdaterad