Stockholm Hamn AB

Koncernen Stockholms Hamnar består av moderbolaget Stockholms Hamn AB och dotterbolaget Kapellskärs Hamn AB. Stockholms Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB.

Stockholms Hamn

  • erbjuder kajplatser och anläggningar till främst färje-, kryssnings- och containertrafik
  • vårdar och utvecklar hamnar och innerstadens kajer
  • främjar skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik.

Det är de förtroendevalda i Stockholms Hamns styrelse som fattar bolagets beslut. Stockholms Hamn ska sedan genomföra besluten.

Stockholms Hamns styrelse

Stockholms Hamnars webbplats

Organisation

Arbetet i Stockholms Hamnar leds av vd Thomas Andersson. Bolaget består av sex avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område. 

Avdelningarna är hamn & trafik, teknik, fastigheter, marknad & försäljning, kommunikation samt affärsstöd.

Under avdelningen för Hamn & trafik ligger Stockholms Hamn, Nynäshamns hamn och Kapellskärs hamn.

Uppdaterad