Stockholm Hamn AB

Koncernen Stockholms Hamnar består av moderbolaget Stockholms Hamn AB samt dotterbolagen Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Hamn AB (vilande). Stockholms Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB.

Stockholms Hamn

  • erbjuder kajplatser och anläggningar till främst färje-, kryssnings- och containertrafik
  • vårdar och utvecklar hamnar och innerstadens kajer
  • främjar skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik.

Det är de förtroendevalda i Stockholms Hamns styrelse som fattar bolagets beslut. Stockholms Hamn ska sedan genomföra besluten.

Stockholms Hamns styrelse

Stockholms Hamnars webbplats

Organisation

Arbetet i Stockholms Hamnar leds av vd Johan Castwall. Bolaget består av sex avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område. 

Avdelningarna är hamn & trafik, teknik, fastigheter, marknad & försäljning, kommunikation samt affärsstöd.

Under avdelningen för Hamn & trafik ligger Stockholms Hamn, Nynäshamns hamn och Kapellskärs hamn.

Senast uppdaterad