Stockholms Stadshus AB

Stockholms Stadshus AB är sedan 1991 moderbolag i en koncern som består av 16 aktiva dotterbolag. Stockholms Stadshus AB ägs av Stockholms stad och fungerar som en sammanhållande funktion för stadens aktiebolag. Tillsammans med stadens förvaltningar utgör dessa kommunkoncernen.

De frågor som Stockholms Stadshus AB ansvarar för är:

  • koncernens övergripande utveckling och strategiska planering
  • styra finansiella resurser för ett för ägaren och koncernen optimalt sätt
  • svara för löpande ekonomisk kontroll och uppföljning
  • verkställa kommunfullmäktiges beslut som är av ägarkaraktär
  • utveckla effektivare styrformer
  • samordna HR-frågor.

Det är de förtroendevalda i Stockholms Stadshus AB:s styrelse som fattar bolagets beslut. Stockholms Stadshus AB ska sedan genomföra besluten.

Stockholms Stadshus AB:s styrelse

Organisation

Arbetet i Stockholms Stadshus AB leds av vd, och tillika stadsdirektör, Magdalena Bosson och vice vd Krister Schultz.

Senast uppdaterad