Arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsförvaltningen ska skapa effektiva insatser för att fler stockholmare ska hitta ett arbete eller börja studera.

Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för

 • arbetsmarknadsinsatser
 • vuxenutbildning i svenska för invandrare
 • grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna (särvux)
 • yrkeshögskoleutbildningar
 • samordna mottagande av nyanlända
 • feriejobb för ungdomar
 • uppföljningsansvaret för 16-19 åringar som inte går en gymnasieutbildning

Vuxenutbildning Stockholm

Avdelningen bedriver gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildningar, grundläggande vuxenutbildning och särskild vuxenutbildning (särvux).

Undervisning i ämnet svenska för invandrare (sfi) sker i varierade former, för att uppfylla den studerandes behov och bidra till etablering på arbetsmarknaden. Sfi-utbildningar ges bland annat i kombination med yrkesutbildningar.

Jobbtorg Stockholm

Jobbtorg Stockholm är en gemensamma ingång till stadens olika arbetsmarknadsinsatser.

Stadens jobbtorg finns i

 • Farsta
 • Skärholmen
 • Kista
 • Vällingby
 • Södermalm

Det finns också jobbtorg för unga vuxna i

 • Kista
 • Vällingby
 • Globen
 • Skärholmen

Till Jobbtorg Stockholm tillhör verksamhetsområdet Arbetsgivarsamverkan som ansvarar för att strategiskt samordna förvaltningens samverkan med näringslivet och mobilisera arbetsgivare att erbjuda arbetstillfällen till invånare.

Det är de förtroendevalda i arbetsmarknadsnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Arbetsmarknadsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

Arbetsmarknadsnämnden

Organisation

Arbetet i arbetsmarknadsförvaltningen leds av tillförordnad arbetsmarknadsdirektör Karin Eriksson-Bech. Förvaltningen består av två avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

Jobbtorg Stockholm är Stockholms stads gemensamma ingång till stadens olika arbetsmarknadsinsatser. Verksamheten har som uppdrag än hjälpa enskilda att komma i arbete eller påbörja studier samt samverkan med arbetsgivare.

Avdelningen ansvarar för kommunal vuxenutbildning inklusive sfi (svenska för invandrare), särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskoleutbildningar i kommunal regi.

Uppdaterad