Idrottsförvaltningen

Idrottsförvaltningen ska skapa förutsättningar för att stockholmarna ska kunna vara aktiva. Det kan till exempel handla om att driva idrottshallar, utomhusgym eller badplatser.

Idrott och friluftsliv är viktigt för folkhälsan. Alla stockholmare ska ha möjlighet att vara fysiskt aktiva och upptäcka friluftsaktiviteter utifrån sina egna förutsättningar.

De frågor som idrottsförvaltningen ansvarar för är att:

  • att främja stockholmarnas folkhälsa genom att erbjuda möjligheter till idrott och friluftsliv
  • ge bidrag och stöd till idrottsföreningar och andra sammanslutningar
  • vara den huvudsakliga samtalspartnern med alla idrottsföreningar och regionala idrottsförbund, i såväl bredd- som elitidrottsfrågor
  • hyra ut idrottsanläggningar, skolidrottshallar och skollokaler genom bokningssystemet
  • sköta ärenden om avgifter och subventioner för upplåtelser av anläggningar för idrottsverksamhet
  • anordna fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning
  • vara stadens kontaktyta gentemot friluftslivet, båtklubbar och fritidsfiske
  • sköta fiskevård inom stadens vatten samt båtplatser och friluftsverksamhet
  • prioritera och planera för stadens nytillskott av idrottsanläggningar.

Det är de förtroendevalda i idrottsnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Idrottsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

Idrottsnämnden

Organisation

Arbetet i idrottsförvaltningen leds av förvaltningschef Marina Högland. Förvaltningen består av en strategisk stab, HR-enhet, planeringsenhet samt en kommunikationsenhet som lyder direkt under förvaltningsdirektören. Vidare finns två avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område. 

Avdelningen svarar för all drift av inom- och utomhus idrottsanläggningar. Bokning och fördelning av tider på samtliga idrottsanläggningar, simskola, gruppträningspass samt kurser.

Avdelningen har tre enheter som svarar för strategiskt och operativt arbete inom ekonomi, bidragshandläggning av evenemangs- och föreningsbidrag, IT och system, avtal och upphandling samt ärendehantering.

Uppdaterad