Stadsdelsförvaltningar

Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för ett antal verksamheter utifrån ett geografiskt område. Stockholms stad är indelat i 14 stadsdelsförvaltningar. Det geografiska området kallas stadsdelsområde och är indelat i flera stadsdelar.

Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för

  • kommunal förskola
  • äldreomsorg
  • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
  • skötsel av parker
  • socialpsykiatri
  • individ- och familjeomsorg
  • konsumentvägledning
  • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnderna som beslutar vad som ska prioriteras för dessa kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningarna ska sedan genomföra nämndernas beslut.

Stadsdelsnämnder

Alla stadsdelsförvaltningar

En karta över Stockholm med stadsdelsområdena utmarkerade.

Senast uppdaterad