Farsta stadsdelsförvaltning

Farsta stadsdelsförvaltning ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Farsta stadsdelsområde.

Stadsdelsförvaltningen ansvarar för

 • kommunal förskola
 • äldreomsorg
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
 • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
 • socialpsykiatri
 • individ- och familjeomsorg
 • konsumentvägledning
 • fritids- och kulturverksamhet.

Det är de förtroendevalda i stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska prioriteras för de kommunala verksamheter inom området. Stadsdelsförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut.

Farsta stadsdelsnämnd

I Farsta stadsdelsområde ingår stadsdelarna:

 • Fagersjö
 • Farsta
 • Farstanäset
 • Farsta strand
 • Gubbängen
 • Hökarängen
 • Larsboda
 • Sköndal
 • Svedmyra (del av) 
 • Tallkrogen

Organisation

Arbetet i stadsdelsförvaltning leds av stadsdelsdirektören Kerstin Sandström. Förvaltningen består av sex avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område. 

I Ekonomiavdelningen ingår ekonomi, lokalstrateger, upphandling samt kvalitetsstrateg.

Kommunala förskolor i Farsta stadsdelsområde samt förskolestöd.

Avdelningen HR och kansli (Human Resources) består av

 • HR-konsulter
 • kommunikatör
 • registrator
 • nämndsekreterare
 • medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt funktionsnedsättning: 

 • Försörjningsstöd
 • Vuxna – utredning och öppenvård
 • Barn och unga – utredning
 • Familjestöd
 • Omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • Biståndsenhet äldreomsorg inklusive kvalitetsobservatör och uppföljning
 • Reception och vaktmästeri.

Inom avdelningen Egen regi ingår:

 • personligt stöd
 • Farsta gruppbostäder
 • utförarenhet socialpsykiatri
 • Farsta hemtjänst
 • Edö vård- och omsorgsboende
 • Edö dagverksamhet och Edö gruppboende samt
 • Postiljonens vård och omsorgsboende, Postiljonens korttidsboende samt Postiljonens dagverksamhet.

I avdelningen för stadsutveckling ingår verksamheterna: 

 • stadsmiljö
 • näringsliv
 • fritidsverksamhet som fritidsgårdar
 • parklekar och öppna förskolor
 • kultur
 • säkerhet och trygghetssamordning
 • prevention
 • demokrati samt
 • seniorverksamheten på Tuben.

Uppdaterad