Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Den ansvarar också för stadens ekonomi och hur staden ska utvecklas i framtiden.

Ledamöterna i kommunstyrelsen förbereder ärenden så att ledamöterna i kommunfullmäktige får en sammanställning av alla fakta och förslag innan de fattar beslut.

Stockholms kommunstyrelse består av 13 personer från både majoritet och opposition. Det finns också 13 valda ersättare.

Ordförande är finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M). Första vice ordförande är Karin Wanngård (S) och andra vice ordförande är Lotta Edholm (L).

Hitta alla politiker i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder vanligtvis två gånger i månaden. Utöver borgarråden deltar även fullmäktiges presidium och stadsdirektören. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Möteshandlingar

Mötesdatum, föredragningslistor, PM och protokoll för kommunstyrelsen

Du kan prenumerera på föredragningslistor och sammanträdesprotokoll, samt bevaka dina intresseområden.

Mötesdokumentation från kommunstyrelsen till och med 17 januari 2018

Uppdaterad