AB Svenska Bostäders styrelse

AB Svenska Bostäders styrelse ansvarar för det kommunala bostadsbolagets fastighetsförvaltning och arbete med byggande av hyres- och studentlägenheter.

AB Svenska Bostäders styrelse ansvarar för Svenska Bostäder, som är ett av Sveriges största bostadsbolag. Svenska Bostäder bygger nya hyreslägenheter och studentlägenheter i hela Stockholms stad och förvaltar sina befintliga lägenheter.

AB Svenska Bostäder

Bolagsstyrning, Svenska Bostäders webbplats

Styrelsen sammanträder sju gånger per år. Styrelsen består av sju ledamöter och sju ersättare. 

Svenska Bostäders styrelse är utsedd av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i Svenska Bostäders styrelse

Styrelsens möteskalender och möteshandlingar

Uppdaterad