Bostadsförmedlingen i Stockholm AB:s styrelse

Bostadsförmedlingens styrelse ansvarar för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. 

Bostadsförmedlingen i Stockholm

Styrelsen sammanträder sju gånger per. Styrelsen består av sju ledamöter och sex ersättare.

Bostadsförmedlingen styrelse är utsedd av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i Bostadsförmedlingens styrelse 

Bostadsförmedlingens styrelses möteskalender och möteshandlingar

 

Uppdaterad