Stockholm Vatten och Avfall AB:s styrelse

Stockholm Vatten och Avfall AB:s styrelse ansvarar för stadens arbete med att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten samt ansvarar för avfallshanteringen i Stockholms stad.

Stockholm Vatten och Avfall AB

Styrelsen sammanträder cirka sju gånger per år. Styrelsen består av nio ledamöter och nio ersättare.

Stockholm Vatten och Avfalls styrelse är utsedd av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i Stockholms Vatten och Avfalls styrelse

Styrelsens möteskalender och möteshandlingar

Uppdaterad