Stockholms Hamn AB:s styrelse

Styrelsen för Stockholms Hamn ansvarar för stadens arbete inom färje-, kryssnings- och containertrafik.

Styrelsen för Stockholms Hamn ansvarar för Stockholms Hamnar. Stockholms Hamnar erbjuder rederier, hyresgäster, stockholmare och turister åtkomst till Stockholm och regionen genom att tillhandahålla modern hamnanknuten infrastruktur och service.

Stockholms Hamn AB

Stockholms Hamnars webbplats

Styrelsen sammanträder sju gånger per år. Styrelsen består av nio ledamöter och nio ersättare.

Stockholms Hamn AB:s styrelse är utsedd av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i Stockholms Hamns styrelse

Styrelsens möteskalender och möteshandlingar

Uppdaterad