Äldrenämnden

Äldrenämnden ansvarar för kommunövergripande frågor som rör äldreomsorg, och för att samordna, utveckla och följa upp äldreomsorgen i Stockholms stad.

Äldrenämnden ansvarar för äldreförvaltningen.

Äldreförvaltningen

Nämnden sammanträder tio gånger per år. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Äldrenämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i äldrenämnden

Nämndens möteskalender och möteshandlingar

Uppdaterad