Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden har det politiska ansvaret för stadens arbetsmarknadsinsatser, kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor och flyktingfrågor.

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för arbetsmarknadsförvaltningen.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Nämnden sammanträder tio gånger per år. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Arbetsmarknadsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i arbetsmarknadsnämnden

Möteskalender och möteshandlingar för arbetsmarknadsnämnden

Råd och utskott inom arbetsmarknadsnämnden

Rådet för funktionshinder är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika intresseorganisationer och förvaltningen med fokus på funktionshinderfrågor. Ledamöterna i rådet utses av Handikapporganisationernas samarbetsorganisation.

Ledamöter i arbetsmarknadsnämndens råd för funktionshinder

Uppdaterad