Idrottsnämnden

Idrottsnämnden ansvarar i huvudsak för stadens arbete inom folkhälsa, idrott och friluftsliv.

Idrottsnämnden ansvarar för idrottsförvaltningen.

Idrottsförvaltningen

Nämnden sammanträder tio gånger per år. Nämnden består av elva ledamöter och lika många ersättare.

Ledamöterna är fritidspolitiker, vilket innebär att de sköter de politiska uppdragen vid sidan av till exempel arbete eller studier. Idrottsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i idrottsnämnden

Nämndens möteskalender och möteshandlingar

Råd knutet till idrottsnämnden

Idrottsnämnden har tillsammans med Stockholm Globe Arena Fastigheter AB Idrottsnämndens och Stockholm Globe Arena Fastigheter AB:s råd för funktionshinderfrågor.

Rådets medlemmar utses av Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO). Samtliga möteshandlingar för rådet presenteras i Insyn som en paragraf i idrottsnämndens protokoll.

Idrottsnämndens möteskalender och möteshandlingar

Uppdaterad