Idrottsnämnden

Idrottsnämnden ansvarar för att arbeta för att alla stockholmare har möjlighet till idrott och fritidsliv.

Idrottsnämnden ansvarar för stadens arbete inom:

  • idrottsverksamhet
  • friluftsverksamhet
  • fiskevård
  • båtplatser
  • idrottsanläggningar och idrottsfastigheter
  • fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning
  • stöd till föreningslivet i Stockholm.

Idrottsnämnden ansvarar för idrottsförvaltningen.

Idrottsförvaltningen

Nämnden sammanträder tio gånger per år. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Idrottsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i idrottsnämnden

Nämndens möteskalender och möteshandlingar

Råd knutet till idrottsnämnden

Idrottsnämnden har tillsammans med Stockholm Globe Arena Fastigheter AB Idrottsnämndens och Stockholm Globe Arena Fastigheter AB:s råd för funktionshinderfrågor.

Rådets medlemmar utses av Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO). Samtliga möteshandlingar för rådet presenteras i Insyn som en paragraf i idrottsnämndens protokoll.

Idrottsnämndens möteskalender och möteshandlingar

Senast uppdaterad