Kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämnden har det politiska ansvaret för begravningsverksamheten i Stockholms stad.

Kyrkogårdsnämnden ansvarar för kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkogårdsförvaltningen

Nämnden sammanträder sju gånger per år. Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Kyrkogårdsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i kyrkogårdsnämnden

Kyrkogårdsnämndens möteskalender och möteshandlingar

Råd knutna till kyrkogårdsnämnden

Rådet för funktionshinder är ett rådgivande organ till Kyrkogårdsnämnden i frågor som rör olika funktionsvariationer. Kyrkogårdsnämnden utser ledamöter och ersättare till rådet.

Uppdaterad