Servicenämnden

Servicenämnden ansvarar för att genomföra administrativa tjänster inom Stockholms stads organisation.

Servicenämnden ansvarar för serviceförvaltningen.

Serviceförvaltningen

Nämnden sammanträder tio gånger per år. Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Servicenämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i servicenämnden

Nämndens möteskalender och möteshandlingar

Uppdaterad