Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för drift och utveckling av kommunal verksamhet inom förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Utbildningsnämnden ansvarar för utbildningsförvaltningen.

Utbildningsförvaltningen

Nämnden sammanträder 11 gånger per år. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Utbildningsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden

Nämndens möteskalender och möteshandlingar

Uppdaterad