Bromma stadsdelsnämnd

Bromma stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Bromma stadsdelsområde.

Bromma stadsdelsnämnd ansvarar för Bromma stadsdelsområde.

Bromma stadsdelsförvaltning

Nämnden sammanträder en gång i månaden. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Bromma stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i Bromma stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämndens möten börjar med Öppet forum då du är välkomna att ställa frågor och diskutera med dina politiker.

Bromma stadsdelsnämnds möteskalender och möteshandlingar

Senast uppdaterad