Bromma stadsdelsnämnd

Bromma stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Bromma stadsdelsområde.

Bromma stadsdelsnämnd ansvarar för Bromma stadsdelsområde.

Bromma stadsdelsförvaltning

Nämnden sammanträder en gång i månaden. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Bromma stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i Bromma stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämndens möten börjar med Öppet forum då du är välkomna att ställa frågor och diskutera med dina politiker.

Bromma stadsdelsnämnds möteskalender och möteshandlingar

Vill du få tillgång till äldre handlingar, från maj 2019 eller tidigare, konktakta oss på bromma@stockholm.se.

Uppdaterad