Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ansvarar för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Nämnden sammanträder en gång i månaden. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Hägersten-Liljeholmen stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämndens möten börjar med öppet forum då du är välkommen att ställa frågor och diskutera med dina politiker.

Nämndens möteskalender och möteshandlingar

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds råd

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd väljer varje år ett pensionärsråd, som består av representanter från pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna.

Rådet består av fem ledamöter och fem ersättare och är ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden kring frågor som är viktiga för äldre personer.

Ledamöterna i Hägersten-Liljeholmens pensionärsråd

Pensionärsrådets protokoll

Gör så här:

  1. Klicka på det datum du är intresserad av.
  2. Klicka på fliken Protokoll där du sedan hittar protokoll från pensionärsrådet längre ner på sidan.

Folder om pensionärsrådet i Hägersten-Liljeholmen (pdf, 498 kB, nytt fönster)

Mer information om pensionärsrådet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd väljer vart fjärde år ett råd för funktionshinderfrågor, som består av representanter från olika handikapporganisationer.

Rådet består av sju ledamöter och är ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden kring frågor som är viktiga för personer med funktionsnedsättning.

Ledamöter i rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågors protokoll

Gör så här:

  1. Klicka på det datum du är intresserad av.
  2. Klicka på fliken Protokoll där du sedan hittar protokoll från rådet för funktionshindersfrågor längre ner på sidan.

Folder om Hägersten-Liljeholmens råd för funktionshindersfrågor (pdf, 313 kB, nytt fönster)

Senast uppdaterad