Norrmalms stadsdelsnämnd

Norrmalms stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Norrmalms stadsdelsområde.

Norrmalms stadsdelsnämnd ansvarar för Norrmalms stadsdelsområde.

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Nämnden sammanträder en gång i månaden. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Norrmalms stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i Norrmalms stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämndens möten börjar med Öppet forum då du är välkommen att ställa frågor och diskutera med dina politiker.

Nämndens möteskalender och möteshandlingar

Norrmalms stadsdelsnämnds råd

Funktionshindersrådet är rådgivande i frågor som rör funktionshinderaspekter och framför synpunkter och yttrar sig i ärenden som berör personer med funktionshinder. Ledamöterna utses av stadsdelsnämnden.

Ledamöter i funktionshindersrådet

Pensionärsrådet är rådgivande i frågor som rör en stad för äldre. Rådet framför synpunkter och yttrar sig i ärenden. Ledamöterna utses av stadsdelsnämnden.

Ledamöter i pensionärsrådet

Uppdaterad