Södermalms stadsdelsnämnd

Södermalms stadsdelsnämnd ansvarar för en stor del av den kommunala servicen inom Södermalms stadsdelsområde.

Södermalms stadsdelsnämnd ansvarar för Södermalms stadsdelsområde.

Södermalms stadsdelsförvaltning

Nämnden sammanträder en gång i månaden. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ledamöterna och ersättarna bor ofta i det område som de ansvarar för, det vill säga inom Södermalms stadsdelsområde.

Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämndens möten börjar med Öppet forum då du är välkommen att ställa frågor och diskutera med dina politiker.

Nämndens möteskalender och möteshandlingar

 

Uppdaterad