Årsrapporter

Varje nämnd granskas varje år. Resultaten presenteras i en årsrapport och en revisionsberättelse.

Det är revisionskontoret som tar fram nämndernas och styrelsernas årsrapporter. De förtroendevalda revisorerna står bakom revisionsberättelsen.

I årsredogörelsen sammanfattar revisorerna årets granskning. Årsredogörelsen är en bilaga till kommunstyrelsens revisionsberättelse.

Även de kommunala bolagen granskas.

Nämndernas årsrapporter

Kommunstyrelsen

Årsrapport 2017 kommunstyrelsen (pdf, 426 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kommunstyrelsen år 2017 (pdf, 514 kB, nytt fönster)

Årsredogörelse 2017 (pdf, 1,16 MB, nytt fönster)

Valnämnden

Årsrapport 2017 valnämnden (pdf, 114 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för valnämnden år 2017 (pdf, 117 kB, nytt fönster)

Rådet till skydd för Stockholms skönhet 

Årsrapport 2017 Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) (pdf, 118 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) år 2017 (pdf, 117 kB, nytt fönster)

Servicenämnden

Årsrapport 2017 servicenämnden (pdf, 358 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för servicenämnden år 2017 (pdf, 123 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Årsrapport 2017 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf, 358 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Årsrapport 2017 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf, 352 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Årsrapport 2017 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf, 370 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Bromma

Årsrapport 2017 Bromma stadsdelsnämnd (pdf, 418 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Bromma stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 117 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Årsrapport 2017 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf, 352 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Kungsholmens stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Årsrapport 2017 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf, 363 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Norrmalms stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 117 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Årsrapport 2017 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf, 352 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Östermalms stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Södermalm

Årsrapport 2017 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf, 378 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Södermalms stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Årsrapport 2017 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd (pdf, 402 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Årsrapport 2017 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf, 380 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Skarpnäcks stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Farsta

Årsrapport 2017 Farsta stadsdelsnämnd (pdf, 349 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Farsta stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Årsrapport 2017 Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf, 428 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Årsrapport 2017 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (pdf, 367 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Årsrapport 2017 Skärholmens stadsdelsnämnd (pdf, 358 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Exploateringsnämnden

Årsrapport 2017 exploateringsnämnden (pdf, 392 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för exploateringsnämnden år 2017 (pdf, 122 kB, nytt fönster)

Fastighetsnämnden

Årsrapport 2017 fastighetsnämnden (pdf, 374 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för fastighetsnämnden år 2017 (pdf, 122 kB, nytt fönster)

Idrottsnämnden

Årsrapport 2017 idrottsnämnden (pdf, 353 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för idrottsnämnden år 2017 (pdf, 117 kB, nytt fönster)

Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

Årsrapport 2017 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf, 370 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kulturnämnden avseende kulturförvaltningen år 2017 (pdf, 119 kB, nytt fönster)

Kulturnämnden avseende stadsarkivet

Årsrapport 2017 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf, 343 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kulturnämnden avseende stadsarkivet år 2017 (pdf, 119 kB, nytt fönster)

Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2017 kyrkogårdsnämnden (pdf, 339 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kyrkogårdsnämnden år 2017 (pdf, 118 kB, nytt fönster)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årsrapport 2017 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf, 404 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2017 (pdf, 120 kB, nytt fönster)

Socialnämnden

Årsrapport 2017 socialnämnden (pdf, 475 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för socialnämnden år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Arbetsmarknadsnämnden

Årsrapport 2017 arbetsmarknadsnämnden (pdf, 371 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för arbetsmarknadsnämnden år 2017 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Stadsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2017 stadsbyggnadsnämnden (pdf, 381 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för stadsbyggnadsnämnden år 2017 (pdf, 118 kB, nytt fönster)

Trafiknämnden

Årsrapport 2017 trafiknämnden (pdf, 375 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för trafiknämnden år 2017 (pdf, 122 kB, nytt fönster)

Utbildningsnämnden

Årsrapport 2017 utbildningsnämnden (pdf, 446 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för utbildningsnämnden år 2017 (pdf, 121 kB, nytt fönster)

Äldrenämnden

Årsrapport 2017 äldrenämnden (pdf, 303 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för äldrenämnden år 2017 (pdf, 117 kB, nytt fönster)

Överförmyndarnämnden

Årsrapport 2017 överförmyndarnämnden (pdf, 365 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för överförmyndarnämnden år 2017 (pdf, 55 kB, nytt fönster)

Kommunstyrelsen

Årsrapport 2016 Kommunstyrelsen (pdf, 493 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kommunstyrelsen år 2016 (pdf, 132 kB, nytt fönster)

Årsredogörelse 2016 (pdf, 2,02 MB, nytt fönster)

Valnämnden

Årsrapport 2016 Valnämnden (pdf, 134 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för valnämnden år 2016 (pdf, 50 kB, nytt fönster)

Rådet till skydd för Stockholms skönhet 

Årsrapport 2016 Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) (pdf, 136 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Rådet till skydd för Stockholms skönhet år 2016 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Servicenämnden

Årsrapport 2016 servicenämnden (pdf, 315 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för servicenämnden år 2016 (pdf, 55 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Årsrapport 2016 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf, 387 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Årsrapport 2016 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf, 426 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Årsrapport 2016 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf, 392 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Bromma

Årsrapport 2016 Bromma stadsdelsnämnd (pdf, 233 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Bromma stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 99 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Årsrapport 2016 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf, 271 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Kungsholmens stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 115 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Årsrapport 2016 Norrmalms stadsdelsnämnd (pdf, 335 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Norrmalms stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Årsrapport 2016 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf, 387 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Östermalms stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Södermalm

Årsrapport 2016 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf, 343 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Södermalms stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Årsrapport 2016 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd (pdf, 398 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Årsrapport 2016 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf, 194 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Skarpnäcks stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 167 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Farsta

Årsrapport 2016 Farsta stadsdelsnämnd (pdf, 384 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Farsta stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 50 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Årsrapport 2016 Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf, 196 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 166 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Årsrapport 2016 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (pdf, 354 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Årsrapport 2016 Skärholmens stadsdelsnämnd (pdf, 375 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd år 2016 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Exploateringsnämnden

Årsrapport 2016 exploateringsnämnden (pdf, 282 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för exploateringsnämnden år 2016 (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Fastighetsnämnden

Årsrapport 2016 fastighetsnämnden (pdf, 376 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för fastighetsnämnden år 2016 (pdf, 117 kB, nytt fönster)

Idrottsnämnden

Årsrapport 2016 idrottsnämnden (pdf, 255 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för idrottsnämnden år 2016 (pdf, 64 kB, nytt fönster)

Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

Årsrapport 2016 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf, 455 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kulturnämnden avseende kulturförvaltningen år 2016 (pdf, 103 kB, nytt fönster)

Kulturnämnden avseende stadsarkivet

Årsrapport 2016 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf, 354 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kulturnämnden avseende stadsarkivet år 2016 (pdf, 103 kB, nytt fönster)

Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2016 kyrkogårdsnämnden (pdf, 355 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kyrkogårdsnämnden år 2016 (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årsrapport 2016 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf, 254 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2016 (pdf, 52 kB, nytt fönster)

Socialnämnden

Årsrapport 2016 socialnämnden (pdf, 470 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för socialnämnden år 2016 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Arbetsmarknadsnämnden

Årsrapport 2016 arbetsmarknadsnämnden (pdf, 396 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för arbetsmarknadsnämnden år 2016 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Stadsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2016 stadsbyggnadsnämnden (pdf, 292 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för stadsbyggnadsnämnden år 2016 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Trafiknämnden

Årsrapport 2016 trafiknämnden (pdf, 263 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för trafiknämnden år 2016 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Utbildningsnämnden

Årsrapport 2016 utbildningsnämnden (pdf, 393 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för utbildningsnämnden år 2016 (pdf, 117 kB, nytt fönster)

Äldrenämnden

Årsrapport 2016 äldrenämnden (pdf, 352 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för äldrenämnden år 2016 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Överförmyndarnämnden

Årsrapport 2016 överförmyndarnämnden (pdf, 323 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för överförmyndarnämnden år 2016 (pdf, 65 kB, nytt fönster)

Kommunstyrelsen

Årsrapport 2015 kommunstyrelsen (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kommunstyrelsen år 2015 (pdf, 129 kB, nytt fönster)

Årsredogörelse 2015 (pdf, 3,21 MB, nytt fönster)

Valnämnden

Årsrapport 2015 valnämnden (pdf, 132 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för valnämnden år 2015 (pdf, 50 kB, nytt fönster)

Rådet till skydd för Stockholms skönhet 

Årsrapport 2015 Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) (pdf, 147 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet) år 2015 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Servicenämnden

Årsrapport 2015 servicenämnden (pdf, 366 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för servicenämnden år 2015 (pdf, 53 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Årsrapport 2015 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (pdf, 410 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 47 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Årsrapport 2015 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (pdf, 464 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Årsrapport 2015 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (pdf, 537 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Bromma

Årsrapport 2015 Bromma stadsdelsnämnd (pdf, 417 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Bromma stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 47 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Årsrapport 2015 Kungsholmens stadsdelsnämnd (pdf, 429 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Kungsholmens stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 47 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Årsrapport 2015 Norrmalm stadsdelsnämnd (pdf, 388 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Norrmalms stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 47 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Östermalm

Årsrapport 2015 Östermalms stadsdelsnämnd (pdf, 395 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Östermalms stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Södermalm

Årsrapport 2015 Södermalms stadsdelsnämnd (pdf, 456 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Södermalms stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 47 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Årsrapport 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd (pdf, 512 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Årsrapport 2015 Skarpnäcks stadsdelsnämnd (pdf, 456 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Skarpnäcks stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 114 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Farsta

Årsrapport 2015 Farsta stadsdelsnämnd (pdf, 448 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Farsta stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Årsrapport 2015 Älvsjö stadsdelsnämnd (pdf, 426 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Årsrapport 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd (pdf, 378 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 47 kB, nytt fönster)

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Årsrapport 2015 Skärholmens stadsdelsnämnd (pdf, 490 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd år 2015 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Exploateringsnämnden

Årsrapport 2015 exploateringsnämnden (pdf, 365 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för exploateringsnämnden år 2015 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Fastighetsnämnden

Årsrapport 2015 fastighetsnämnden (pdf, 395 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för fastighetsnämnden år 2015 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Idrottsnämnden

Årsrapport 2015 idrottsnämnden (pdf, 357 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för idrottsnämnden år 2015 (pdf, 50 kB, nytt fönster)

Kulturnämnden

Årsrapport 2015 kulturnämnden avseende kulturförvaltningen (pdf, 450 kB, nytt fönster)

Årsrapport 2015 kulturnämnden avseende stadsarkivet (pdf, 321 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kulturnämnden år 2015 (pdf, 119 kB, nytt fönster)

Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2015 kyrkogårdsnämnden (pdf, 393 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kyrkogårdsnämnden år 2015 (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årsrapport 2015 miljö- och hälsoskyddsnämnden (pdf, 339 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2015 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Socialnämnden

Årsrapport 2015 socialnämnden (pdf, 352 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för socialnämnden år 2015 (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Arbetsmarknadsnämnden

Årsrapport 2015 arbetsmarknadsnämnden (pdf, 410 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för arbetsmarknadsnämnden år 2015 (pdf, 47 kB, nytt fönster)

Stadsbyggnadsnämnden

Årsrapport 2015 stadsbyggnadsnämnden (pdf, 379 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för stadsbyggnadsnämnden år 2015 (pdf, 49 kB, nytt fönster)

Trafiknämnden

Årsrapport 2015 trafiknämnden (pdf, 341 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för trafiknämnden år 2015 (pdf, 50 kB, nytt fönster)

Utbildningsnämnden

Årsrapport 2015 utbildningsnämnden (pdf, 399 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för utbildningsnämnden år 2015 (pdf, 113 kB, nytt fönster)

Äldrenämnden

Årsrapport 2015 äldrenämnden (pdf, 366 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för äldrenämnden år 2015 (pdf, 47 kB, nytt fönster)

Överförmyndarnämnden

Årsrapport 2015 överförmyndarnämnden (pdf, 329 kB, nytt fönster)

Revisionsberättelse för överförmyndarnämnden år 2015 (pdf, 51 kB, nytt fönster)

Senast uppdaterad