Revisionsrapporter

Revisorerna i Stockholms stad genomför varje år fördjupade granskningar. De rör ofta en avgränsad del av en större verksamhet.

Revisorerna tar fram en revisionsplan för det kommande årets verksamhet. Revisionsplanen redovisar granskningens innehåll och omfattning.

Revisionsplan 2019 (pdf, 284 kB, nytt fönster)

De fördjupade granskningarna som revisionen genomför presenteras i revisionsrapporter som publiceras när granskningen är färdig.

De senaste årens revisionsrapporter

Intern kontroll med fokus på oegentligheter, 2018:13

Sammanfattning, Intern kontroll med fokus på oegentligheter (pdf, 34 kB, nytt fönster)

Intern kontroll med fokus på oegentligheter (pdf, 219 kB, nytt fönster)

Styrning av gymnasieskolans ekonomi och verksamhet, 2018:12

Sammanfattning, Styrning av gymnasieskolans ekonomi och verksamhet (pdf, 30 kB, nytt fönster)

Styrning av gymnasieskolornas ekonomi och verksamhet (pdf, 303 kB, nytt fönster)

Kontinuitet inom hemtjänsten, 2018:11

Sammanfattning, Kontinuitet inom hemtjänsten (pdf, 33 kB, nytt fönster)

Kontinuitet inom hemtjänsten (pdf, 387 kB, nytt fönster)

Oegentligheter och förtroendeskadligt agerande, 2018:10

Sammanfattning, Oegentligheter och förtroendeskadligt agerande (pdf, 33 kB, nytt fönster)

Oegentligheter och förtroendeskadligt agerande (pdf, 403 kB, nytt fönster)

Hedersrelaterat våld och förtryck, 2018:9

Sammanfattning, Hedersrelaterat våld och förtryck (pdf, 102 kB, nytt fönster)

Hedersrelaterat våld och förtryck (pdf, 459 kB, nytt fönster)

Stadens informationssäkerhetsarbete, 2018:8

Sammanfattning, Stadens informationssäkerhetsarbete (pdf, 34 kB, nytt fönster)

Stadens informationssäkerhetsarbete (pdf, 241 kB, nytt fönster)

Tillgänglighet i offentlig miljö och till stadens service, 2018:7

Sammanfattning, Tillgänglighet i offentlig miljö och till stadens service (pdf, 34 kB, nytt fönster)

Tillgänglighet i offentlig miljö och till stadens service (pdf, 218 kB, nytt fönster)

Uppföljning av miljöpåverkan i stadsplaneringen, 2018:6

Sammanfattning, Uppföljning av miljöpåverkan i stadsplaneringen (pdf, 29 kB, nytt fönster)

Uppföljning av miljöpåverkan i stadsplaneringen (pdf, 646 kB, nytt fönster)

Kunskapsresultat i grundskolan, 2018:5

Sammanfattning, Kunskapsresultat i grundskolan (pdf, 29 kB, nytt fönster)

Kunskapsresultat i grundskolan (pdf, 222 kB, nytt fönster)

Stadens bostadsförsörjningsansvar, 2018:4

Sammanfattning, Stadens bostadsförsörjningsansvar (pdf, 31 kB, nytt fönster)

Stadens bostadsförsörjningsansvar (pdf, 257 kB, nytt fönster)

Kompetensförsörjning inom förskola, skola och socialtjänst, 2018:3

Sammanfattning, Kompetensförsörjning inom förskola, skola och socialtjänst (pdf, 32 kB, nytt fönster)

Kompetensförsörjning inom förskola, skola och socialtjänst (pdf, 279 kB, nytt fönster)

Stadens mottagande av nyanlända, 2018:2

Sammanfattning, Stadens mottagande av nyanlända (pdf, 30 kB, nytt fönster)

Stadens mottagande av nyanlända (pdf, 507 kB, nytt fönster)

Kränkande behandling i grundskolan, 2018:1

Sammanfattning, Kränkande behandling i grundskolan (pdf, 33 kB, nytt fönster)

Kränkande behandling i grundskolan (pdf, 336 kB, nytt fönster)

Miljöprogrammet Hållbar energianvändning, 2017:9

Sammanfattning, Miljöprogrammet Hållbar energianvändning (pdf, 262 kB, nytt fönster)

Miljöprogrammet Hållbar energianvändning (pdf, 620 kB, nytt fönster)

Direktupphandling, 2017:8

Sammanfattning, Direktupphandling (pdf, 32 kB, nytt fönster)

Direktupphandling (pdf, 192 kB, nytt fönster)

Utredningstider inom individ- och familjeomsorgen, 2017:7

Sammanfattning, Utredningstider inom individ- och familjeomsorgen (pdf, 15 kB, nytt fönster)

Utredningstider inom individ- och familjeomsorgen (pdf, 361 kB, nytt fönster)

Trygghet och delaktighet, 2017:6

Sammanfattning, Trygghet och delaktighet (pdf, 22 kB, nytt fönster)

Trygghet och delaktighet (pdf, 382 kB, nytt fönster)

Stadens skydd mot anlitande av svart arbetskraft, 2017:5

Sammanfattning, Stadens skydd mot anlitande av svart (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Stadens skydd mot anlitande av svart arbetskraft (pdf, 340 kB, nytt fönster)

Granskning av samverkan i missbruks- och beroendevården, 2017:4

Sammanfattning, Granskning av samverkan i missbruks- och beroendevården (pdf, 122 kB, nytt fönster)

Granskning av samverkan i missbruks- och beroendevården (pdf, 825 kB, nytt fönster)

Dialogen med medborgare i projektet Nya Slussen, 2017:3

Sammanfattning, Dialogen med medborgare i projektet Nya Slussen (pdf, 26 kB, nytt fönster)

Dialogen med medborgare i projektet Nya Slussen (pdf, 991 kB, nytt fönster)

Ökade kunskapsskillnader i skolan, 2017:2

Sammanfattning, Ökade kunskapsskillnader i skolan (pdf, 26 kB, nytt fönster)

Ökade kunskapsskillnader i skolan (pdf, 162 kB, nytt fönster)

Bostadsbyggandet - stadsbyggnadsprocessen, 2017:1

Sammanfattning, Bostadsbyggandet – stadsbyggnadsprocessen (pdf, 27 kB, nytt fönster)

Bostadsbyggandet – stadsbyggnadsprocessen (pdf, 745 kB, nytt fönster)

Aktivitetsansvaret och arbetsmarknadsinsatser till unga, 2016:10

Sammanfattning, Aktivitetsansvaret och arbetsmarknadsinsatser till unga (pdf, 66 kB, nytt fönster)

Aktivitetsansvaret och arbetsmarknadsinsatser till unga (pdf, 315 kB, nytt fönster)

Stadens investeringar, 2016:9

Sammanfattning, Stadens investeringar (pdf, 20 kB, nytt fönster)

Stadens investeringar (pdf, 498 kB, nytt fönster)

Lokalförsörjning - förskola och skola, 2016:8

Sammanfattning, Lokalförsörjning, förskola och skola (pdf, 69 kB, nytt fönster)

Lokalförsörjning - förskola och skola (pdf, 581 kB, nytt fönster)

Ensamkommande flyktingbarn, 2016:7

Sammanfattning, Ensamkommande flyktingbarn (pdf, 10 kB, nytt fönster)

Projektrapport Ensamkommande flyktingbarn (pdf, 534 kB, nytt fönster)

Tryggt boende inom äldreomsorgen, 2016:6

Sammanfattning, Tryggt boende inom äldreomsorgen (pdf, 22 kB, nytt fönster)

Tryggt boende inom äldreomsorgen (pdf, 310 kB, nytt fönster)

Styrning av projektet Nya Slussen, 2016:5

Sammanfattning, Projekt Nya Slussen (pdf, 81 kB, nytt fönster)

Styrning av projektet Nya Slussen (pdf, 2,8 MB, nytt fönster)

Idrott, kultur och mångfald - barn och ungdomar, 2016:4

Sammanfattning, Idrott, kultur och mångfald – barn och ungdomar (pdf, 65 kB, nytt fönster)

Idrott, kultur och mångfald – barn och ungdomar (pdf, 473 kB, nytt fönster)

Förebyggande och hälsofrämjande insatser för äldre, 2016:3

Sammanfattning, Förebyggande och hälsofrämjande insatser för äldre (pdf, 20 kB, nytt fönster)

Förebyggande och hälsofrämjande insatser för äldre (pdf, 356 kB, nytt fönster)

Samverkan stadsdelsnämnder och servicenämnden vid gemensam upphandling, 2016:2

Sammanfattning, Samverkan stadsdelsnämnder och servicenämnden vid gemensam upphandling (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Samverkan stadsdelsnämnder och servicenämnden vid gemensam upphandling (pdf, 240 kB, nytt fönster)

Stadens bostadsbyggande, 2016:1

Sammanfattning, Stadens bostadsbyggande (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Stadens bostadsbyggande (pdf, 500 kB, nytt fönster)

Granskning av överförmyndarnämnden, 2015:11

Sammanfattning, Granskning av överförmyndarnämnden (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Granskning av överförmyndarnämnden (pdf, 496 kB, nytt fönster)

Planering och byggande av studentbostäder, 2015:10

Sammanfattning, Planering och byggande av studentbostäder (pdf, 132 kB, nytt fönster)

Planering och byggande av studentbostäder (pdf, 315 kB, nytt fönster)

Grundskolans arbete med  elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning, 2015:9

Sammanfattning, Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning (pdf, 304 kB, nytt fönster)

Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar i stadens planer och program, 2015:8

Sammanfattning, Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar i stadens planer och program (pdf, 66 kB, nytt fönster)

Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar i stadens planer och program (pdf, 483 kB, nytt fönster)

Investeringsprojektet Tätskikt Sergels torg, 2015:7

Sammanfattning, Investeringsprojektet Tätskikt Sergels torg (pdf, 66 kB, nytt fönster)

Investeringsprojektet Tätskikt Sergels torg (pdf, 211 kB, nytt fönster)

Bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning, 2015:6

Sammanfattning, Bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning (pdf, 66 kB, nytt fönster)

Bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning (pdf, 689 kB, nytt fönster)

Barnrättsperspektivet i socialtjänstens handläggning, 2015:5

Sammanfattning, Barnrättsperspektivet i socialtjänstens handläggning (pdf, 66 kB, nytt fönster)

Barnrättsperspektivet i socialtjänstens handläggning (pdf, 540 kB, nytt fönster)

Samverkan kring barn som far illa eller riskerar fara illa - en uppföljning, 2015:4

Sammanfattning, Samverkan kring barn som far illa eller riskerar fara illa - en uppföljning (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Samverkan kring barn som far illa eller riskerar fara illa - en uppföljning (pdf, 422 kB, nytt fönster)

Stadens personal- och kompetensförsörjning, 2015:3

Sammanfattning, Stadens personal- och kompetensförsörjning (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Stadens personal- och kompetensförsörjning (pdf, 270 kB, nytt fönster)

Förtroendeskadligt beteende och oegentligheter, 2015:2

Sammanfattning, Förtroendeskadligt beteende och oegentligheter (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Förtroendeskadligt beteende och oegentligheter (pdf, 351 kB, nytt fönster)

Avtalsförvaltning avseende Gemensamt it-service, 2015:1

Sammanfattning, Avtalsförvaltning avseende gemensam IT-service, GS-IT (pdf, 69 kB, nytt fönster)

Avtalsförvaltning avseende Gemensam it-service (pdf, 529 kB, nytt fönster)

Äldre med psykisk funktionsnedsättning, 2014:14

Sammanfattning, Äldre med psykisk funktionsnedsättning (pdf, 66 kB, nytt fönster)

Äldre med psykisk funktionsnedsättning (pdf, 841 kB, nytt fönster)

Stadens upphandlingsverksamhet, 2014:13

Sammanfattning, Stadens upphandlingsverksamhet (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Stadens upphandlingsverksamhet (pdf, 224 kB, nytt fönster)

Kränkande behandling i skolan, 2014:12

Sammanfattning, Kränkande behandling i skolan (pdf, 66 kB, nytt fönster)

Kränkande behandling i skolan (pdf, 342 kB, nytt fönster)

Systematiskt miljöarbete - Miljöeffektiva transporter, 2014:11

Sammanfattning, Systematiskt miljöarbete - Miljöeffektiva transporter (pdf, 133 kB, nytt fönster)

Systematiskt miljöarbete - Miljöeffektiva transporter (pdf, 1,08 MB, nytt fönster)

Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer, 2014:10

Sammanfattning, Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer (pdf, 20 kB, nytt fönster)

Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer (pdf, 275 kB, nytt fönster)

It i skolan, 2014:9

Sammanfattning, It i skolan (pdf, 63 kB, nytt fönster)

It i skolan (pdf, 766 kB, nytt fönster)

Övergång förskola-skola, 2014:8

Sammanfattning, Övergång förskola - skola (pdf, 20 kB, nytt fönster)

Övergång förskola-skola (pdf, 352 kB, nytt fönster)

Intern kontroll i investeringsprojekt, 2014:7

Sammanfattning, Intern kontroll i investeringsprojekt (pdf, 64 kB, nytt fönster)

Intern kontroll i investeringsprojekt (pdf, 317 kB, nytt fönster)

Medfinansiering i stora infrastrukturprojekt, 2014:6

Sammanfattning, Medfinansiering i stora infrastrukturprojekt (pdf, 65 kB, nytt fönster)

Medfinansiering i stora infrastrukturprojekt (pdf, 349 kB, nytt fönster)

Stockholms stads arbete med socialt utsatta områden, 2014:5

Sammanfattning, Stockholms stads arbete med socialt utsatta områden (pdf, 65 kB, nytt fönster)

Stockholms stads arbete med socialt utsatta områden (pdf, 744 kB, nytt fönster)

Avvikelsehantering inom socialtjänsten, 2014:4

Sammanfattning, Avvikelsehantering inom socialtjänsten (pdf, 65 kB, nytt fönster)

Avvikelsehantering inom socialtjänsten (pdf, 590 kB, nytt fönster)

Uppföljning av externa utförare inom socialtjänsten, 2014:3

Sammanfattning, Uppföljning av externa utförare inom socialtjänsten (pdf, 66 kB, nytt fönster)

Uppföljning av externa utförare inom socialtjänsten (pdf, 307 kB, nytt fönster)

Styrning av lokalförsörjningen, 2014:2

Sammanfattning, Styrning av lokalförsörjningen (pdf, 65 kB, nytt fönster)

Styrning av lokalförsörjningen (pdf, 142 kB, nytt fönster)

Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet, 2014:1

Sammanfattning, Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet (pdf, 67 kB, nytt fönster)

Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet (pdf, 407 kB, nytt fönster)

Senast uppdaterad