Kommunal författningssamling

I den kommunala författningssamlingen finns vissa beslut som fattats av Stockholms kommunfullmäktige. Det kan handla om till exempel om reglemente för nämnder, bolagsordningar för kommunala bolag och taxor för kommunala tjänster.

I registret över gällande kommunala författningssamling kan du se vilket ärende som gäller i olika frågor. Det finns också publicerade på den här sidan.

Register över gällande kommunal författningssamling (pdf, 32 kB, nytt fönster)

Kommunal författningssamling

KFS 2013:05, Bestämmelser om utdelning av Stockholms stads hedersbelöning (pdf, 88 kB, nytt fönster)

KFS 2013:06, Bolagsordning för AB Stokab (pdf, 94 kB, nytt fönster)

KFS 2013:07, Bolagsordning för AB Familjebostäder (pdf, 104 kB, nytt fönster)

KFS 2013:08, Bolagsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (pdf, 146 kB, nytt fönster)

KFS 2013:09, Bolagsordning för AB Stockholmshem (pdf, 145 kB, nytt fönster)

KFS 2013:11, Bolagsordning för S:t Erik Kommunikation AB (pdf, 103 kB, nytt fönster)

KFS 2013:12, Bolagsordning för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (pdf, 92 kB, nytt fönster)

KFS 2013:13, Bolagsordning för S:t Erik Försäkring AB (pdf, 96 kB, nytt fönster)

KFS 2013:16, Bolagsordning för Stockholm Region Development AB (pdf, 94 kB, nytt fönster)

KFS 2013:17, Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB (pdf, 96 kB, nytt fönster)

KFS 2013:18, Bolagsordning för Stockholms Stadshus AB (pdf, 93 kB, nytt fönster)

KFS 2013:19, Lokala hälsoföreskrifter för Stockholms kommun (pdf, 47 kB, nytt fönster)

KFS 2013:25, Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun (pdf, 2,4 MB, nytt fönster)

KFS 2013:28, Bolagsordning för Skolfastigheter i Stockholm AB, Sisab (pdf, 147 kB, nytt fönster)

KFS 2013:31, Bolagsordning för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB (pdf, 50 kB, nytt fönster)

KFS 2013:32, Standardbolagsordning för stadens helägda aktiebolag (pdf, 115 kB, nytt fönster)

KFS 2013:33, Tillämpningsanvisningar för skolskjutsar i Stockholms stad (pdf, 127 kB, nytt fönster)

Senast uppdaterad