Förnyelsepriset

Förnyelsepriset uppmärksammar förnyelse och innovation som ökar nyttan för stockholmarna. Till exempel en ny metod, ett arbetssätt, nya former för dialog eller information.

Alla kommunalt och enskilt drivna verksamheter som finansieras av staden är välkomna att skicka in förslag på förnyelse som förbättrat kvaliteten, ökat effektiviteten, bidragit till en hållbar utveckling eller gjort arbetet enklare. Bidrag som varit med tidigare år, men inte vunnit, kan vara med och tävla. Belöningen kan ges till en enskild medarbetare, en chef eller delar av organisationen.

Priset består av 75 000 kronor samt en statyett.

Förnyelsepriset 2018

Årets pris tilldelades Rinkebymodellen, förebyggande föräldraskapsstöd Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Motivering

"Det här är ett mycket gott exempel på hur nytänkande och samarbete kan ge goda effekter! Utifrån ett behov av att hitta nya vägar för att nå sin målgrupp, har denna verksamhet i samarbete med landstinget utvecklat en modell som gett tydliga resultat. Arbetet har bidragit till att skapa trygghet i föräldrarollen för nyblivna föräldrar, ökat tilliten till myndigheter samt spridit kunskap om det svenska samhället. Flera stadsdelar och även andra kommuner har börjat arbeta enligt modellen. Arbetssättet går helt i linje med stadsdelsförvaltningens värdeord: öppenhet, tillit och nytänkande."

Tidigare vinnare

Vinnare: Årets pris tilldelades teamet för komplexa vårdbehov, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Motivering: Genom att tänka nytt och utveckla nya arbetssätt har enhetens brukare fått en bättre sammanhållen vård med färre kontakter. Olika insatser har integrerats och samarbetet med andra instanser ökat. Samtidigt har  handläggningen och planeringen från socialtjänstens sida blivit mer effektiv och tydligare och mer målinriktade insatser har skapats för målgruppen.

Vinnare: Försörjningsstödsenhet 2, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Vinnare: Resultat och analysgruppen, äldreomsorg, Kungsholmens stadsdelsförvaltning och Energiagenterna från SISAB

Vinnare: ÅVC och farligt avfall, Trafikkontoret och Beställarenheten äldre, Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Vinnare: Fält- och preventionsenheten, Östermalms stadsdelsförvaltning

Senast uppdaterad