Framsteget

Stockholms stad vill främja nytänkande, förnyelse och innovation. Därför delar staden ut priset Framsteget till en person eller verksamhet som har gjort något som bör lyftas och spridas.

Framsteget är till för att belöna och synliggöra innovativa metoder, arbetssätt eller lösningar som uppmuntrar utveckling inom staden. Utveckling som inneburit ökad resurseffektivitet eller högre kvalitet för stockholmarna. Framsteget söker efter en utveckling som är implementerad i ordinarie verksamhet.

Framsteget ersätter Förnyelsepriset samt Digitaliseringspriset.

Vem får söka?

Alla verksamheter inom stadens kommunala förvaltningar och bolag kan delta. Därutöver kan entreprenader och andra enskilt drivna verksamheter som till huvuddelen finansieras av Stockholms stad delta.

Ansökan

Ansökan görs i särskilt formulär och ska innehålla följande uppgifter:

  • kontaktuppgifter (enhet, förvaltning, namn, kontaktperson)
  • bakgrund och vilken utmaning som ledde till verksamhetsutvecklingen
  • vad som är det nya
  • resultat som utvecklingen har inneburit för dem som verksamheten är till för
  • hur resultatet kan införas i större skala.

Bifoga gärna en film, på max 2 minuter, som beskriver utvecklingen. Filmen läggs sedan upp med lösenordsskydd på videoplattformen Film från Stockholms stad.

Formulär: Ansökan till Framsteget

Lämna in ansökan senast den 24 september 2019.

Vinnarna

Framsteget delas ut den 26 november, i samband med Kvalitetsutmärkelsen. Vinnarna får ta del av en prissumma att använda till fortsatt verksamhetsutveckling, samt delta i olika relevanta sammanhang för att sprida det goda arbetet.

Juryn

Juryn består av chefer vid stadsledningskontoret, bland andra de två biträdande stadsdirektörerna.

Uppdaterad