Porträttbild av Nelson Mandela.

Nelson Mandela-priset

Nelson Mandela-priset delas ut varje år sedan 1998 för att belöna och uppmärksamma goda initiativ i arbetet för en mer öppen stad. Priset ges till en person, förening eller grupp som gjort en viktig insats för ett mer integrerat Stockholm.

I Stockholm görs fantastiska insatser för att skapa mötesplatser mellan nya och etablerade stockholmare. Priset syftar till att skapa förutsättningar för fler nya möten. Prissumman är på 50 000 kronor och prisutdelningen sker i Stockholms stadshus.

Hur man nominerar till priset

Du kan varje år nominera en enskild person, en arbetsgrupp, ett projekt, en institution eller en förening som är verksam i Stockholms stad.

Den/de nominerade ska ha gjort särskilt goda insatser för utrikesföddas etablering i samhället i Stockholm stad.

Nominera till Nelson Mandela-priset 2019

Tidigare vinnare

Vinnare: Norrtulls sportklubb

Motivering: Norrtulls sportklubb skapar en mötesplats där sporten står i centrum och det gemensamma intresset skapar sammanhållning. Genom att sporta tillsammans ökar språkutvecklingen, ges en meningsfull fritid, ett socialt sammanhang och många nya vänner.

Sport som skapar gemenskap

Norrtulls sportklubb gör verklighet av sina värderingar: alla får vara med, alla är lika värda, och deltar på egna villkor. Genom klubbens integrationsprojekt tar idag nära 50 nyanlända barn och unga, både flickor och pojkar, del av klubbens regelbundna sportverksamhet inom fotboll, innebandy, handboll och pingis. De nyanlända barnen tränar med jämnåriga etablerade stockholmare i befintliga lag. Klubben arbetar med sporten i centrum, vilket skapar ett inkluderande klimat oavsett bakgrund. De arbetar aktivt med att nå ut till fler flickor, och 25 procent av de nyanlända som är med och tränar är flickor.

Klubbens 2 100 medlemmar har informerats och engagerats i klubbens integrationsprojekt. De som vill har skänkt urvuxna träningskläder, skor och sportartiklar och samtliga nyanlända spelare har utrustas med ett träningskit (träningsoverall med klubbens emblem, väska, skor, strumpor, shorts, t-shirt och boll alt rack/klubba) så att de ser ut som alla andra spelare i klubben och har samma förutsättningar att vara med på lika villkor.

Fadderfamiljer och innebandy för nyanlända mammor

Lagen blir mötesplatser för nyanlända och etablerade stockholmare. Att spela i samma lag skapar en gemenskap mellan barnen, men även mellan nyanlända och etablerade föräldrar som har barn som spelar i samma lag. Att delta i en idrottsverksamhet på sin fritid skapar en delaktighet i det svenska samhället för de nyanlända barnen och även för deras föräldrar.

Varje nyanländ spelare matchas med en fadderfamilj i samma lag för att kunna erbjuda lite extra praktiskt stöd och möjlighet till delaktighet. Fadderfamiljen tar extra ansvar för till exempel information och samåkning till matcher. Även föräldrar bjuds in i gemenskapen – under våren startades innebandy för etablerade och nyanlända mammor.

Norrtulls Sportklubbs webbplats

Vinnare: Newcomers Stockholm

Vinnare: Föreningen Mäster Olofsgårdens projekt Dörren

Vinnare: Kvinnocenter Tensta Hjulsta

Vinnare: Ann-Christine Holten, verksamhetschef för Frälsningsarméns FA-center i Akalla 

Vinnare: Meri Helena Forsberg, ordförande i Riksförbundet internationella föreningar för invandrarkvinnor (RIFFI)

Senast uppdaterad