Porträttbild av Nelson Mandela.

Nominera till Nelson Mandela-priset 2019

För tjugoförsta året delar Stockholms stad 2019 ut Nelson Mandela-priset för att belöna och uppmärksamma goda initiativ i arbetet för en mer öppen och integrerad stad. Du kan nominera mellan den 1 och 31 mars.

I Stockholm görs fantastiska insatser för att skapa mötesplatser mellan nya och etablerade stockholmare. Nelson Mandelapriset syftar till att skapa förutsättningar för fler nya möten. Prissumman är på 50 000 kronor och prisutdelningen sker i Stockholms stadshus.

Nelson Mandela-priset

Nominera till årets pris

Under perioden 1–31 mars kan du nominera en enskild person, en arbetsgrupp, ett projekt, en institution eller en förening som är verksam i Stockholms stad. Den/de nominerade ska ha gjort särskilt goda insatser för utrikesföddas etablering i samhället i Stockholm stad.

Urvalskriterierna för Nelson Mandela-priset 2019 är

  • att den/de nominerade har gjort särskilt goda insatser för utrikesföddas etablering i samhället i Stockholm stad
  • att det finns en beskrivning och motivering där det framgår vad den/de nominerade gör/har gjort för insatser
  • hur många som omfattas/påverkas av insatserna
  • om verksamheten/insatsen utgör en mötesplats för mötesplatser mellan nya och etablerade stockholmare
  • om insatsen/gärningen skapar delaktighet
  • bidrar den till inträde på arbetsmarknaden.

Nomineringarna ska göras via webben. Vi tar inte emot bilagor och liknande via post. Detta för att det ska bli en så rättvis bedömning som möjligt.

Nominera till Nelson Mandela-priset 2019

Följ Nelson Mandela-priset på Facebook

Senast uppdaterad