Kommunalskatten

Kommunfullmäktige beslutar om hur mycket invånare i Stockholms stad ska betala i kommunalskatt.

Den totala kommunala skattesatsen för 2019 i Stockholms stad är 29,89 kronor när kommunalskatten och landstingsskatten räknas samman.

  • Kommunalskatt: 17,74 kronor
  • Landstingsskatt: 12,08 kronor
  • Totalt: 29,82 kronor

Skattesatsen anges i kronor per intjänad hundralapp.

Begravningsavgift

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i samtliga kommuner utom Stockholms stad och Tranås. Där kommunerna är huvudmän fastställs avgiften av kommunfullmäktige. Begravningsavgiften i Stockholms stad uppgår 2019 till 6,5 öre. Begravningsavgiften anges i i ören per intjänad hundralapp.

Kyrkoavgift

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift. Den varierar mellan församlingarna.

Räkna ut din kyrkoavgift, Svenska kyrkans webbplats 

Även andra trossamfund kan ta in sina medlemsavgifter via skattsedeln.

Kommunalskattesatsen sedan 1980

Från år 2000 räknas den totala skattesatsen som summan av kommunalskatten och landstingsskatten. Innnan dess räknades den totala skattesatsen som summan av kommunalskatten, landstingsskatten och församlingsskatten.

År          Kommunal-
skatt
Landstings-
skatt
Församling Summa skatter      Genomsnittlig skatt i riket * Begravnings-
avgift
2018 17,90 12,08 - 29,98 32,12 0,075
2017 17,90 12,08 - 29,98 32,12 0,075
2016 17,90 12.08 - 29,98 32,10 0,075
2015 17,68 12.10 - 29,78 31,99 0,075
2014 17,33 12,10 - 29,43 31,86 0,065
2013 17,33 12,10 - 29,43 31,73 0,065
2012 17,48 12,10 -- 29,58 31,60 0,07
2011 17,48 12,10 -- 29,58 31,55 0,07
2010 17,48 12,10 -- 29,58 31,56 0,07
2009 17,48 12,10 -- 29,58 31,52 0,07
2008 17,58 12,10 -- 29,68 31,44 0,07
2007 17,78 12,27 -- 30,05 31,55 0,07
2006 18,08 12,27 -- 30,35 31,60 0,07
2005 18,08 12,27 -- 30,35 31,60 0,07
2004 18,08 12,27 -- 30,35 31,51 0,07
2003 18,08 11,62 -- 29,70 31,17 0,07
2002 17,58 10,32 -- 27,90 30,52 0,09
2001 17,78 10,32 -- 28,10 30,53 0,09
2000 17,93 10,32 -- 28,25 30,38 0,09
1999 18,13 10,32 0,76 29,21 31,48 --
1998 18,45 10,80 0,76 30,01 31,65 --
1997 18,45 10,80 0,76 30,01 31,66 --
1996 18,41 10,84 0,75 30,00 31,65 --
1995 18,01 11,24 0,74 29,99 31,50 --
1994 15,80 12,50 0,66 28,96 31,05 --
1993 15,80 12,50 0,65 28,95 31,04 --
1992 15,80 12,50 0,66 28,16 31,04 --
1991 14,20 14,50 0,66 29,36 31,15 --
1990 14,20 14,50 0,66 29,36 31,16 --
1989 14,20 14,50 0,66 29,36 30,80 --
1988 14,20 14,50 0,64 29,34 30,56 --
1987 14,40 14,50 0,62 29,52 30,44 --
1986 14,40 14,50 0,61 29,51 30,34 --
1985 14,70 14,50 0,62 29,82 30,38 --
1984 14,70 14,50 0,61 29,81 30,30 --
1983 14,70 14,50 0,60 29,80 30,15 --
1982 14,00 13,50 0,54 28,04 29,74 --
1981 13,50 13,50 0,53 27,53 29,55 --
1980 13,50 13,50 0,53 27,53 29,09

--

* = I ”Summa skatter” och ”Genomsnittlig skatt i riket” ingår från och med år 2000 ej begravningsavgift eller kyrkoavgift.

Uppdaterad