Så arbetar staden

Staden ansvarar för en mängd verksamheter. Riktlinjer, arbetssätt och ansvarsområden för uppdrag och verksamheter formuleras i styrdokument som beslutas av kommunfullmäktige.

Här hittar du övergripande beskrivningar av arbetssätt, de viktigaste styrdokumenten och ansvarsområden för förvaltningar och bolag inom respektive område.

Uppdaterad