Digitalisering

I Stockholms stad genomför vi omfattande satsningar på digital förnyelse. Med hjälp av digitala lösningar vill vi göra livet enklare och bättre för de som lever, verkar och vistas i Stockholm.

Stockholm ska vara ett samhälle där tillgänglighet, tillväxt, innovation, låg miljöpåverkan och jämlikhet är en självklarhet. Utvecklingen inom digitalisering och ny teknik skapar möjligheter och fördelar som alla grupper i samhället har nytta av.

I Stockholm är den digitala mognaden hög och den digitala infrastrukturen välutvecklad. Det gör att staden har goda möjligheter att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. I dagens snabbrörliga och innovativa miljö är det en stor fördel.

Ett långsiktigt arbete pågår inom Stockholms stad för att göra staden mer hållbar, innovativ och inkluderande. Digitalisering bidrar i detta på en mängd olika sätt i strävan mot att Stockholm ska vara världens smartaste stad år 2040.

Smart och uppkopplad stad

För att driva den digitala utvecklingen i Stockholms stad framåt har staden instiftat Digitaliseringspriset. Det delas ut till medarbetare eller verksamheter i Stockholms stad som använder sig av digitaliseringen som möjliggörare för att öka nyttan för stockholmarna.

Digitaliseringspriset

Organisation

På stadsledningskontoret arbetar avdelningen för digital utveckling med strategisk ledning och styrning av digital utveckling och förnyelse i staden. Avdelningen initierar och samordnar förändringsinitiativ och ansvarar för samordning av den digitala utvecklingen vid stadens förvaltningar och bolag.

Stadsledningskontoret

Styrande dokument

Strategin för Stockholm som smart och uppkopplad stad syftar till att stimulera, vägleda och samordna insatser för att göra Stockholm till världens smartaste stad genom digitalisering.

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad (pdf, 1,61 MB, nytt fönster)

Uppdaterad