Emissioner

Stockholms stads upplåning sker främst genom utgivning av kommunobligationer och kommuncertifikat.

Utgångspunkt för Stockholms stads finansiering

  • Transparens
  • Bibehålla goda relationer med investerare och andra intressenter
  • Färre men större transaktioner
  • ”Book building” som emissionsförfarande
  • Öppna för så kallade ”reverse inquiries” om utrymme finns

Våra emissioner från 2017–2019

I tabellerna finns de emissioner staden genomfört under år 2017–2019.

Emissioner under Euro Medium Term Note–marknadsprogrammet

Datum Belopp Löptid FRN/FXD Nivå
Februari 2017 2 250 milj. SEK 5 år FRN 3mS+ 36*
Februari 2017 1 350 milj. SEK 5 år FXD M/S+36 (kupong 0,675%)
Mars 2017 300 milj. NOK 4 år FRN 3mN+16
Mars 2018 2 250 milj. SEK 5 år FRN 3mS+13**
Mars 2018 2 000 milj. NOK 5 år FRN 3mN+10
Mars 2018 1 000 milj. SEK 5 år FXD M/S+13 (kupong 0,708%)
Maj 2018 1 500 milj. NOK 3 år FRN 3mN+8 (påfylln av bef obl)
Oktober 2018 2 000 milj. SEK 5 år FXD M/S+11 (kupong 0,708%)
Februari 2019 2 500 milj. SEK 5 år FRN 3mS+17**
Februari 2019 1 200 milj. SEK 5 år FXD M/S+17 (kupong 0,597%)
April 2019 2 500 milj. SEK 6,1 år FXD M/S+16 (kupong 0,665%)
Maj 2019 3 000 milj. SEK 5 år FXD M/S+4 (kupong 0,332%)
Maj 2019 1 600 milj. SEK 5 år FRN 3mS+4**
Aug 2019 1 500 milj. SEK 4,1 år FRN 3mS+3*
Aug 2019 1 000 milj. NOK 2,5 år FRN 3mN-3

*Emitterades till överkurs, kupong på 3mS+100.
**Emitterades till överkurs, kupong på 3mS+75.

Emissioner under certifikat-marknadsprogrammen

Datum Belopp Löptid Nivå
Januari 2017 1 800 miljoner SEK 3 månader -0,603 %  (KCP)
Januari 2018 1 800 miljoner SEK 3 månader -0,52 % (KCP)
Juni 2018 1 100 miljoner SEK 4 månader -0,52 % (KCP)
November 2018 40 miljoner USD 3 månader 3mL+6 (ECP)
December 2018 500 miljoner SEK 3 månader -0,35 % (KCP)
December 2018 200 miljoner SEK 3 månader -0,31 % (KCP)
Februari 2019 300 miljoner SEK 6 månader -0,135 % (KCP)

Uppdaterad