Kreditbetyg

Kreditbetyg, även kallat rating, är en bedömning av stadens kreditvärdighet. Ett högt och stabilt kreditbetyg är ett viktigt element för att Stockholms stad ska kunna få tillgång till kostnadseffektiv finansiering på den svenska samt internationella kapitalmarknaden.

Stockholms stad har sedan 2007 haft högsta möjliga långsiktiga och kortsiktiga kreditbetyg AAA/ A-1+ respektive K-1 av det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.

Kreditbetyget uppdateras halvårsvis och bekräftades senast i november 2018.

Utlåtande från Standard & Poor’s

Standard & Poor’s baserar sin positiva syn på Stockholms stad på stadens mycket starka ekonomi och finansiella styrning. Stockholms stads goda ekonomiska resultat, relativt låga skuldnivå samt ansvarsfulla skuldutveckling, som man förutsätter kommer bestå framöver, är starkt bidragande faktorer till det goda kreditbetyget.

Standard & Poor’s anser att Stockholms stad därmed har kapacitet att möta utmaningar i form av ökande utgifter och investeringar, bland annat på grund av en ökande befolkning. Stockholm som region är ekonomiskt välmående med en låg arbetslöshet jämfört med övriga landet, vilket också bidrar positivt till Stockholms stads ekonomiska stabilitet.

Standard & Poor’s utlåtande om Stockholms stads kreditbetyg, på engelska (pdf, 295 kb, nytt fönster)

Sammanställning av Stockholms stads kreditbetyg

Långfristig: AAA
Kortfristig: A-1+/K-1
Framtidsutsikt: Stabila

Senast uppdaterad