Stockholms stads skuld

Stockholms stad hade den 31 december 2018 en extern skuld på 48,1 miljarder kronor. Under 2018 ökade den externa skulden med 9,5 miljarder kronor.

Den genomsnittliga återstående löptiden på den externa skulden uppgick till 1,94 år den 31 december år 2018. 

I tabellen nedan visas kommunkoncernen Stockholms stads totala upplåning utifrån marknadsprogram, låneavtal och kreditlöften den 31 december 2018.

Befintliga program för Stockholms stads upplåning, såväl bekräftade kreditlöften som marknadsprogram, medför att staden kan säkerställa finansieringen och hantera likviditet på lång och kort sikt.

Skuldens fördelning Valuta Ram Utnyttjat miljoner SEK
Kommuncertifikat milj. SEK 12 000         700
Euro-Commerical paper milj. USD   1 500         361
Euro Medium Term Note milj. EUR   8 000    33 345
Totalt marknadsprogram        34 406
Totalt Bilaterala låneavtal milj. SEK 14 700    12 700
Syndikerat banklån milj. SEK   5 000             0
Depo & Checkkredit milj. SEK   4 000      1 100
Totalt bekräftade kreditlöften milj. SEK   9 000             0
Total skuld        48 106

 

Senast uppdaterad