Levande Stockholm

Arbetet med Levande Stockholm har pågått sedan 2015 med syfte att levandegöra stadens offentliga rum, skapa trivsamma miljöer och ett attraktivt stadsliv.

Varje år gör staden om gator, torg och andra ytor till inbjudande offentliga rum med möbler, växter och kultur. Levande Stockholm genomförs både under sommar- och vintersäsongen. Levande Stockholm utvecklas av Stockholms stad i nära samarbete med näringslivet och stadens medborgare.

Beslut om Levande Stockholm

Sommar 2019

Beslut fattades i trafiknämnden den 14 februari 2019 om vad som ingår i uppdraget för konceptet Levande Stockholm 2019.

Beslut Levande Stockholm sommar 2019 (pdf, 408 kB, nytt fönster)

Vinter 2018/19

Beslut togs i trafiknämnden den 18 oktober om vad som ingår i uppdraget för konceptet Levande Stockholm vinter 2018/19.

Beslut Levande Stockholm vinter 2018/19 (pdf, 329 kB, nytt fönster)

Uppdaterad