Levande Stockholm

Arbetet med Levande Stockholm har pågått sedan 2015 med syftet att levandegöra stadens offentliga rum samt skapa trivsamma utemiljöer och ett attraktivt stadsliv.

I konceptet Levande Stockholm ingår satsningar på att göra stadens offentliga rum mer levande året runt. Under sommarmånaderna maj–september med sommargågator, sommartorg och pop up-parker. Under vintermånaderna december–februari med vintergågator, vinterplatser och vintertorg. 

Gågata enligt trafikförordningen

8 kap. Bestämmelser för trafik på gågata.1 § på en gågata gäller följande:

Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.

Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.

Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan, transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan, transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan, eller transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

Beslut om Levande Stockholm

Sommar 2019

Beslut fattades i trafiknämnden den 14 februari 2019 om vad som ingår i uppdraget för konceptet Levande Stockholm 2019

Beslut Levande Stockholm sommar 2019 (pdf, 408 kB, nytt fönster)

Vinter 2018/19

Beslut togs i trafiknämnden den 18 oktober om vad som ingår i uppdraget för konceptet Levande Stockholm vinter 2018/19

Beslut Levande Stockholm vinter 2018/19 (pdf, 329 kB, nytt fönster)

Offentliga rum

Uppdaterad