Statistik och fakta om Stockholm

Stockholm är en av de snabbast växande regionerna i Europa. Allt fler väljer att flytta till Stockholm samtidigt som vi lever längre och fler barn föds. År 2020 beräknas Stockholm ha en miljon invånare.

Staden tar fram statistik, prognoser, utredningar och undersökningar, och varje år görs en befolkningsprognos för staden. Statistiken används bland annat för planering och verksamhetsutveckling i stadens verksamheter.

Statistik, utredningar och prognoser

Statistik uppdelad på stadsdelsområden och stadsdelar i Stockholm finns för

  • befolkning
  • arbetsmarknad
  • inkomst
  • bostäder
  • ohälsa
  • utbildning med fler ämnen.

För att ta del av statistiken kan du kontakta stadens statistikinformationstjänst som utförs av Sweco.

Telefon: 073-364 32 85
E-post: statistik.sthlm@sweco.se 

Miljöstatistik

På Stockholms miljöbarometer finns statistik över miljön i Stockholm.

Statistik om näringsliv och besöksnäring

På Stockholm Business Regions webbplats finns statistik och fakta om näringsliv och den ekonomiska utvecklingen samt utvecklingen i besöksnäringen i Stockholmsregionen.

Kartor

Via lantmäterimyndigheten kan du beställa och titta på stadens kartor.

Öppna data

Sedan 2011 har Stockholms stad publicerat öppna data på olika sätt. 

Uppdaterad