Utredningar och rapporter

Staden genomför kontinuerligt utredningar och mätningar för att stötta verksamheternas arbete och utveckling.

Brukarundersökningar

Stockholms stad genomför årligen brukarundersökningar inom flera verksamhetsområden. Resultaten är ett viktigt verktyg i enheternas kvalitetsutvecklingsarbete.

Brukarundersökningar

Trygghetsmätning

I trygghetmätningen, som genomförs vart tredje år, har stockholmarna fått svara på frågor kring upplevd trygghet och oro i bostadsområdet, oro för att utsättas för brott, upplevda ordningsproblem samt utsatthet för brott. Trygghetsmätningen innehåller dels rapporter uppdelat per stadsdelsförvaltning och dels en stadsövergripande rapport över hela staden.

Trygghetsmätningen

Uppdaterad