Utredningar och rapporter

Staden genomför kontinuerligt utredningar och mätningar för att stötta verksamheternas arbete och utveckling.

Brukarundersökningar

Stockholms stad genomför årligen brukarundersökningar inom flera verksamhetsområden. Resultaten är ett viktigt verktyg i enheternas kvalitetsutvecklingsarbete.

Brukarundersökningar

Trygghetsmätning

I trygghetmätningen, som genomförs vart tredje år, har stockholmarna fått svara på frågor kring upplevd trygghet och oro i bostadsområdet, oro för att utsättas för brott, upplevda ordningsproblem samt utsatthet för brott. Trygghetsmätningen innehåller dels rapporter uppdelat per stadsdelsförvaltning och dels en stadsövergripande rapport över hela staden.

Trygghetsmätningen

Utredningar och rapporter inom olika områden

Uppdaterad