Brukarundersökningar

Stockholms stad genomför årligen brukarundersökningar inom flera av stadens verksamhetsområden. Det är ett verktyg för att utveckla och höja kvaliteten på våra verksamheter.

Aktuella brukarundersökningar

Just nu är följande brukarundersökningar inom stadens verksamhetsområden aktuella.

Dina svar är viktiga för oss

Vi använder dem i vårt arbete att förbättra våra verksamheter. Resultaten presenteras i form av tabeller och diagram där svaren inte kan knytas till enskilda personer.

Uppdaterad