Tyck till om grundskolan

Snart är det dags för 2020 års elevenkät. Undersökningen genomförs varje år och resultaten presenteras här och i Hitta-service.

Undersökningen genomförs i 

 • förskolan
 • fritidshem
 • årskurs 2, 5 och 8
 • grundsärskolans alla klasser.

Viktiga datum för elevenkäten 2020

27 januari till 14 februari: Undersökningen till elever
16 december till 9 februari: Undersökningen till vårdnadshavare

Information till dig som är rektor

Snart är det dags för 2020 års grundskoleundersökning. Frågorna har inför årets undersökning setts över och några justeringar har skett. Det har tillkommit ett par frågor om arbetsmiljö och ett par frågor har tagits bort. All information om undersökningen samt enkätfrågor, översättningar, affischer m.m. kommer att finnas här. Undersökningen har bytt namn och kommer nu gå under namnet Grundskoleundersökningen.

Två viktiga nyheter i årets undersökning

 1. Tidsplanen har förändrats, antalet veckor för ifyllande i skolan har minskat från sju veckor till tre veckor och undersökningen genomförs nu i skolan mellan vecka fem och sju 2020.
 2. Klassläraren som får tillgång till klassens login kommer att kunna se klassens resultat när klassen har svarat klart och enkäten för klassen har stängts i systemet. När klassläraren bedömer att alla elever har svarat kan denne välja att stänga enkäten och få en rapport med utvalda resultat direkt. Observera att det då inte går att öppna enkäten igen och låta några till elever i samma klass svara. Det går bara att stänga klassens enkät en gång. Resultat per klass, årskurs, skola eller om läraren väljer att inte stänga enkäten redovisas som vanligt i rapporter i ppt efter undersökningsperioden är avslutad.

Undersökningen till elever

 • Undersökningen pågår mellan den 27 januari – 14 februari
 • Elever i årskurs 2, 5 och 8 svarar på undersökningen i skolan.
 • Inom kort kommer rektorerna att få ett mejl med rubriken ”Stockholms stads Grundskoleundersökning 2020” av Origo Group. Mejlet innehåller information om undersökningen samt en länk till systemet där de registrerar sitt deltagande, kontaktperson för skolan, vilka årskurser som finns på skolan, antal elever per klass samt en mejladress till den för respektive klass som kommer att genomföra enkäten med eleverna (klasslärare/annan ansvarig)
 • Undersökningen öppnar den 27 januari och i samband med det får kontaktpersonen på skolan ett mejl om att undersökningen startar. Information och instruktioner för genomförandet samt klassinlogg skickas även automatisk via mejl till den som rektor uppgett genomför enkäten med eleverna. Om rektor väljer att inte uppge en kontaktperson per klass kan kontaktpersonen som tidigare år varit anmäld skriva ut inloggningsuppgifterna.
 • När undersökningen pågår kommer rektor och den kontaktperson som rektor valt för skolan kunna gå in i systemet och ändra antal elever per klass, följa svarsfrekvensen ner på klassnivå och skriva ut inloggningskoderna.
 • Med hjälp av sitt lösenord kommer klassläraren/den som genomför enkäten med eleverna att kunna stänga enkäten och se svaren för de klasser som har svarat och kunna ta fram egna enklare rapporter per klass i realtid. Observera att det då inte går att öppna enkäten igen och låta några till elever i samma klass svara. Det går bara att stänga klassens enkät en gång.
 • Sista dagen för skolorna att svara är den 14 februari.

Undersökningen till vårdnadshavare

 • Undersökningen pågår mellan den 16 december – 9 februari.
 • Skolans insats är begränsad till att hjälpa till att påminna vårdnadshavarna om att de ska svara samt att sätta upp informationsaffischer på skolorna med uppgifter om undersökningen.
 • Vårdnadshavare till elever i förskoleklass, fritidshem och årskurs 2 samt grundsär årskurs 0-6 deltar också i undersökningen.
 • Vårdnadshavarna får den första informationen med lösenord till webbenkäten per post till den adress där barnet är mantalsskriven och kan börja svara på enkäten på webben så fort de fått sitt lösenord precis innan julhelgen.
 • Det kommer att skickas flera påminnelser postalt till de som inte svarar, en av påminnelserna innehåller en postalenkät för dem som föredrar att svara på papper.
 • Kontaktpersonerna som rektor anger för undersökningen på skolan kommer även att kunna följa svarsfrekvensen för vårdnadshavarna i systemet.
 • Sista dagen för vårdnadshavarna att svara är den 9 februari.

 

Uppdaterad