Tyck till om gymnasiet

2019 års undersökning för elever i årskurs 2 på gymnasiet och språkintroduktion avslutad. Resultaten från undersökningen publiceras här.

Enkäten besvaras av

  • årskurs 2 på gymnasiet
  • språkintroduktionsprogrammets alla årskurser.

Information till dig som är rektor

Inom ramen för den gemensamma gymnasieregionen genomför Stockholms stad en enkätundersökning bland elever i år 2 på gymnasiet och på språkintroduktionsprogrammets alla årskurser. För Stockholms stads skolor är det obligatoriskt att låta eleverna delta. Undersökningen pågick den 9 januari - 8 mars 2019.

Så här såg tidplanen ut 2019

  1. Vecka 48 2018: Informationsbrev skickades ut till rektorer och kontaktpersoner
  2. Vecka 49 2018: Länk till systemet för registrering skickades till rektorer och kontaktpersoner.
  3. Vecka 1 2019: Lösenord skickades ut till mentorer och kontaktpersoner
  4. 9 januari - 8 mars 2019: Webbenkäten var öppen och redovisning av svarsfrekvens skedde löpande.
  5. Vecka 15-16 2019: Resultat leverarades till Stockholms stad. Även utskick av rapporter till kontaktpersoner på skolorna.
  6. 17 april: resultat presenteras på Hitta och jämför service

Exempelenkäter

Exempelenkäterna visar hur undersökningen ser ut på papper. De kan inte användas för att svara på undersökningen.

Exempelenkät: Gymnasiet 2019 (pdf, 28 kB nytt fönster)

Exempelenkät: Gymnasiet språkintroduktion 2019 (pdf, 40 kB, nytt fönster)

Affischer

Innan undersökningen börjar ska din skola sätta upp informationsaffischer med uppgifter om undersökningen.

Affisch 2019 (pdf, 311 kB, nytt fönster)

 

Uppdaterad