Tyck till om omsorgen för personer med funktionsnedsättning

Stockholms stad genomför varje år Sveriges kommuner och landstings nationella brukarundersökning inom daglig verksamhet, servicebostad och gruppbostad.

Vi gör undersökningen för att få kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i våra verksamheter. Tillsammans med brukarna använder vi sedan resultaten för att utveckla och förbättra verksamheterna.

Undersökningen genomförs i följande verksamheter:

 • Gruppbostad
 • Servicebostad
 • Daglig verksamhet.

Information för dig som är brukare

Du som är brukare svarar på enkäten på dator, surfplatta eller i din smartphone. Du kan få bilder som stöd och du kan även få hjälp av en assistent som kan läsa upp och förklara frågorna för dig. 

Information till verksamheterna

Inför att undersökningen för 2020 ska genomföras kommer information om hur undersökningen går till att publiceras här. 

Enkäten genomförs med ett verktyg för webbenkäter som heter Pikt-O-Stat som tillhandahas av Neonova. Det är anpassat till personer med kognitiv funktionsnedsättning. 

Innan undersökningen

Det är en bra idé att göra en demo i programmet tillsammans med brukarna innan de gör den riktiga enkäten. Demon kan göras på Neonovas hemsida eller app.

På hemsidan:

 1. Gå in på neonova.se och klicka på demo
 2. Välj nivå 1 (utan bilder) eller nivå 2 (med bilder) beroende på brukarens behov. 

I appen:

 1. Ladda ner appen i Google Play eller app store, vid frågan om verksamhetsprefix skriv demo.
 2.  Välj om du vill att enkäten ska genomföras med eller utan bilder.

Viktigt att tänka på

 • Använd ett språk som deltagaren är van vid.
 • Gå igenom knapparnas olika funktioner med brukaren.
 • Var neurtral när du förklarar frågorna så att inte brukaren påverkas i sitt svar.

Genomför undersökningen

 1. Följ webblänken i intruktionen och klicka på "Starta enkäten".
 2. Mata in lösenordet som framgår i instruktionen och klicka på "Klar"
 3. Läs instruktionen och svara ja eller nej på frågan om du vill använda pictogram-bilder.
 4. Nu är enkäten igång! När du valt ett svarsalternativ på en fråga klickar du på framåtpilen för att gå till nästa fråga.

Förklaring av knappar

 • Bakåtpilen används för att backa till föregående fråga
 • Informationsknappen (i) ger en kort muntlig genomgång av hur programmet fungerar
 • Handen som håller i pennan gör att du kan lämna en skriftlig kommentar till ditt svar
 • Utknappen kan användas för att ta en paus
 • Rutorna längst ner visar hur många frågor som finns i enkäten och på vilken fråga du befinner dig.

Avsluta undersökningen

När alla frågor är besvarade får du upp en ruta där du väljer om du är färdig eller om du vill ändra något svar. Klicka på färdigknappen om du är helt klar med dina svar. 

Detaljerad guide för dig som är frågeassistent (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Inför 2020 års undersökninger publiceras exempelenkäter och affischer här.  

Uppdaterad