Tyck till om socialpsykiatrins verksamheter

2019 års undersökning om socialpsykiatrins verksamheter är avslutad. Resultaten från undersökningen publiceras här.

Undersökningen genomförs varje år. Resultaten blir ett verktyg för att förbättra och höja kvaliteten på verksamheterna. Undersökningen genomförs inom följande verksamheter:

 • Boendestöd
 • Gruppboende
 • HVB-hem (hem för vård eller boende)
 • Stödboende
 • Sysselsättning

Information för dig som arbetar inom socialpsykiatrins sysselsättningsverksamhet

Stockholms stads årliga brukarundersökning för sysselsättningsverksamheter inom socialpsykiatrin genomförs 2019 under veckorna 35–42.

För att öka svarsfrekvensen och underlätta för respondenterna att svara anlitar Stadsledningskontoret brukarstödjare. Brukarstödjarna delar ut alla enkäter till brukarna på alla verksamheter. På så sätt säkerställer staden att alla brukare får sin enkät.

Från och med början av vecka 35 kommer brukarstödjarna kontakta verksamheterna och boka in tider för besök.

Tidplan 2019

 • Från 26 augusti (vecka 35): Brukarstödjarna kontaktar verksamheterna och bokar in besök.
 • 26 augusti: Från och med den 28 augusti finns information, affischer, formulär och översättningar på stockholm.se.
 • 26 augusti: Länk till webbenkäten kommer att finnas tillgänglig.
 • 26 augusti–18 oktober (vecka 35–42): Vi genomför undersökningen.
 • 13 september: Sista dagen att anmäla rapportstruktur till Enkätfabriken. Se vidare under ”Rapporter”.
 • Vecka 46: Rapporterna skickas ut till stadsdelsnämnderna tidigast i vecka 46.

Så går undersökningen till

Undersökningen vänder sig till personer som hade beslut om insats under våren 2019. Under vecka 34 och 35 får alla brukare i de verksamheter som ingår i undersökningen hem enkäten.

För den som vill svara på webben finns enkäten tillgänglig från och med den 26 augusti. För att kunna svara på webben måste brukaren använda den personliga kod som finns i deras enkät.

Påminnelser skickas endast ut till brukare på verksamheter som inte får besök av brukarstödjare. För verksamheter som besöks av brukarstödjare kommer inga påminnelser att skickas ut till brukarna, däremot kommer aktuell svarsstatus att skickas ut och redovisas till verksamheterna som en påminnelse till personalen att påminna brukarna att svara.

Rapporter

Rapporter kommer att tas fram totalt för staden, totalt per stadsdelsnämnd, chefsområden på stadsdelsnämnderna om sådana finns, totalt per privata koncerner om det är aktuellt, per verksamhet om verksamheten har fler än fem svarande.

Rapporterna kommer tidigast att skickas ut till stadsdelsnämnderna under vecka 46 och därefter till utförarna. Rapporterna kommer att finnas upplagda på respektive utförares sida på Hitta service.

Anmäl om ni vill ha chefsområdesrapport

De stadsdelsnämnder som vill få en så kallad chefsområdesrapport behöver kontakta Enkätfabriken senast i vecka 37. Chefsområdesrapporten avser chefernas verksamhetsansvar samt en egen rapport för varje verksamhet.

Anmäl om ni vill ha en koncernrapport

Privata utförare med flera verksamheter i staden kan beställa en koncernrapport genom att kontakta Enkätfabriken senast i vecka 37. Koncernrapporten är en totalrapport för utförarens alla verksamheter. Den innehåller bland annat en "rankning" av utförarens verksamheter per fråga.

Inför undersökningen 2020 publiceras exempelenkäter och affischer här.

Resultat från tidigare år

Boendestöd

Boendestöd Totalrapport Stockholms stad 2019 (pdf, 710 kB, nytt fönster)

Boendestöd Bromma (pdf, 485 kB, nytt fönster)

Boendestöd Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 491 kB, nytt fönster)

Boendestöd Farsta (pdf, 430 kB, bytt fönster)

Boendestöd Hagersten-Liljeholmen (pdf, 497 kB, nytt fönster)

Boendestöd Hasselby-Vallingby (pdf, 488 kB, nytt fönster)

Boendestöd Kungsholmen (pdf, 483 kB, nytt fönster)

Boendestöd Norrmalm (pdf, 483 kB, nytt fönster)

Boendestöd Rinkeby-Kista (pdf, 481 kB, nytt fönster)

Boendestöd Skarholmen (pdf, 481 kB, nytt fönster)

Boendestöd Spanga-Tensta (pdf, 475 kB, nytt fönster)

Boendestöd Sodermalm (pdf, 483 kB, nytt fönster)

Boendestöd Älvsjo (pdf, 420 kB, nytt fönster)

Boendestöd Östermalm (pdf, 419 kB, nytt fönster)

Gruppboende

Totalrapport Stockholms stad 2019 (pdf, 741 kB, nytt fönster)

Gruppboende Bromma (pdf, 385 kB, nytt fönster)

Gruppboende Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 520 kB, nytt fönster)

Gruppboende Farsta (pdf, 382 kB, nytt fönster)

Gruppboende Hägersten-Liljeholmen (pdf, 523 kB, nytt fönster)

Gruppboende Hässelby-Vällingby (pdf, 447 kB, nytt fönster)

Gruppboende Norrmalm (pdf, 388 kB, nytt fönster)

Gruppboende Rinkeby-Kista (pdf, 389 kB, nytt fönster)

Gruppboende Skärholmen (pdf 389 kB, nytt fönster)

HVB (Hem för vård eller boende)

Totalrapport Stockholms stad 2019 (pdf, 652 kB, nytt fönster)

HVB – Bromma (pdf, 791 kB, nytt fönster)

HVB – Enskede Årsta Vantör (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

HVB – Farsta (900 kB, nytt fönster)

HVB – Hägersten Liljeholmen (pdf, 807 kB, nytt fönster)

HVB – Kungsholmen (pdf, 787 kB, nytt fönster)

HVB – Skärholmen (pdf, 792 kB, nytt fönster)

HVB – Skarpnäck (pdf, 807 kB, nytt fönster)

HVB – Södermalm (pdf, 790 kB, nytt fönster)

Stödboende

Totalrapport Stockholms stad 2019 (pdf, 683 kB, nytt fönster)

Stödboende Enskede-Årsta-Vantör (pdf, 870 kB, nytt fönster)

Stödboende Farsta (pdf, 794 kB, nytt fönster)

Stödboende Hasselby-Vallingby (pdf, 860 kB, nytt fönster)

Stödboende Kungsholmen (pdf, 860 kB, nytt fönster)

Stödboende Norrmalm (pdf, 859 kB, nytt fönster)

Stödboende Rinkeby-Kista (pdf, 858 kB, nytt fönster)

Stödboende Skärholmen (pdf, 859 kB, nytt fönster)

Stödboende Spånga-Tensta (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Stödboende Södermalm (pdf, 860 kB, nytt fönster)

Stödboende Östermalm (pdf, 861 kB, nytt fönster)

Boendestöd

Boendestöd totalrapport Stockholms stad 2018 (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Bromma (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Enskede-Årsta-Vantör (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Farsta (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Hagersten-Liljeholmen (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Hasselby-Vällingby (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Kungsholmen (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Rinkeby-Kista (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Skärholmen (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Skarpnäck (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Spånga-Tensta (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Södermalm (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Älvsjo (pdf, nytt fönster)

Boendestöd Östermalm (pdf, nytt fönster)

Gruppboende

Gruppboende totalrapport Stokcholms stad 2018 (pdf, nytt fönster)

Gruppboende Enskede-Årsta-Vantör (pdf, nytt fönster)

Gruppboende Farsta (pdf, nytt fönster)

Gruppboende Hägersten-Liljeholmen (pdf, nytt fönster)

Gruppboende Hässelby-Vällingby (pdf, nytt fönster)

Gruppboende Norrmalm (pdf, nytt fönster)

Gruppboende Rinkeby-Kista (pdf, nytt fönster)

Gruppboende Skärholmen (pdf, nytt fönster)

HVB (Hem för vård eller boende)

HVB totalrapport Stcokholms stad 2018 (pdf, nytt fönster)

HVB Bromma (pdf, nytt fönster)

HVB Enskede Årsta Vantör (pdf, nytt fönster)

HVB Farsta (pdf, nytt fönster)

HVB Hägersten Liljeholmen (pdf, nytt fönster)

HVB Norrmalm (pdf, nytt fönster)

HVB Skarpnäck (pdf, nytt fönster)

HVB Södermalm (pdf, nytt fönster)

Stödboende

Stödboende totalrapport Stockholms stad 2018 (pdf, nytt fönster)

Stödboende Bromma (pdf, nytt fönster)

Stödboende Enskede-Årsta-Vantör (pdf, nytt fönster)

Stödboende Farsta (pdf, nytt fönster)

Stödboende Hägersten-Liljeholmen (pdf, nytt fönster)

Stödboende Kungsholmen (pdf, nytt fönster)

Stödboende Norrmalm (pdf, nytt fönster)

Stödboende Rinkeby-Kista (pdf, nytt fönster)

Stödboende Skärholmen (pdf, nytt fönster)

Stödboende Skarpnäck (pdf, nytt fönster)

Stödboende Spånga-Tensta (pdf, nytt fönster)

Stödboende Södermalm (pdf, nytt fönster)

Stödboende Östermalm (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning

Sysselsättning totalrapport Stockholms stad 2018 (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Bromma (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Enskede Årsta Vantör (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Farsta (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Hägersten Liljeholmen (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Hässelby Vällingby (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Kungsholmen (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Norrmalm (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Skärholmen (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Skarpnäck (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Spånga Tensta (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Södermalm (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Älvsjö (pdf, nytt fönster)

Sysselsättning Östermalm (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad