Demokratiundersökningen

Varje år sedan 2017 undersöker Stockholms stad hur stockholmarna upplever frågor kring demokrati, inflytande och diskriminering.

Slumpvis utvalda medborgare får i undersökningen svara på frågor om upplevd diskriminering, trygghet och möjlighet att påverka beslut som tas i staden och stadsdelen.

Uppdaterad