Undersökning om ungdomars levnadsvanor

Vartannat år genomför Stockholms stad den så kallade Stockholmsenkäten. Där får ungdomar svara på frågor uppdelade i olika områden. Svaren sammanställs till en rapport om ungdomars levnadsvanor.

Ungdomar i årskurs nio och år två i gymnasiet får svara på frågor inom följande områden:

  • Brott och utsatthet för brott
  • Droger och spel
  • Psykisk hälsa
  • Skola, fritid och föräldrar

Stockholmsenkäten 2018

Här kan du ta del av rapporterna som gjordes 2018 på stadsdelsnivå. Det finns även en årsrapport som sammanfattar resultaten.

Årsrapport

Årsrapport Stockholmenkäten (pdf, 5,71 MB, nytt fönster)

Stadsdelsnivå 

Brott och utsatthet för brott - årskurs 9 (pdf. 3,01 MB, nytt fönster)

Brott och utsatthet för brott - gymnasium årskurs 2 (pdf, 3,01 MB, nytt fönster)

Droger och spel - årskurs 9 (pdf, 3,05 MB, nytt fönster)

Droger och spel - gymnasiet årskurs 2 (pdf, 3,06 MB, nytt fönster)

Psykisk hälsa - årskurs 9 (pdf, 1,60 MB, nytt fönster)

Psykisk hälsa - gymnasiet årskurs 2 (pdf, 1,60, nytt fönster)

Skola, fritid och föräldrar - årskurs 9 (pdf, 2,43, nytt fönster)

Skola, fritid och föräldrar - gymnasiet årskurs 2 (pdf, 2,43 MB, nytt fönster)

Stadsövergripande resultat

Stockholmenkäten - Sammanfattning av stadsövergripande resultat (pdf, 187 kB, nytt fönster)

Stockholmsenkäten - Urval av stadsövergripande resultat (pdf, 888 kB, nytt fönster)

Tidigare undersökningar

Om du vill ta del av tidigare års undersökningar kan du kontakta Socialförvaltningen.

Uppdaterad