Om Stockholms stad

Stockholms stad är Sveriges största kommun och hemstad för över 960 000 stockholmare. Varje dag arbetar stadens medarbetare för att ge stockholmarna bra service utifrån beslut i kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser.

Stockholms klimatarbete viktig fråga vid finskt besök

När finansborgarrådet Anna König Jerlmyr tog emot Helsingfors borgmästare Jan Vapaavouri var klimatarbetet en av huvudpunkterna. De diskuterade också samarbete mellan kommun och näringsliv och internationellt arbete.

Ordningsvakter för en tryggare stad

Staden arbetar på en mängd olika sätt för att skapa social trygghet och en stadsmiljö som både är och upplevs som säker. Bland annat gör staden en satsning på ordningsvakter.

Stockholm leder storstäder i EU-påverkan

Fram till 2020 är Stockholm ordförande i organisationen Eurocities, som arbetar för att städernas speciella förutsättningar inte ska förbises i EU.

Så arbetar staden med stadsbyggnad

Den snabba tillväxten i Stockholm måste ske på ett sätt som är hållbart för både människa och miljö, just nu och många generationer framöver.