Om Stockholms stad

Stockholms stad är Sveriges största kommun och hemstad för över 960 000 stockholmare. Varje dag arbetar stadens medarbetare för att ge stockholmarna bra service utifrån beslut i kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser.

Finansborgarrådets förslag till budget 2020

Den 9 oktober presenterade majoritetspartierna i Stockholms stad sitt budgetförslag för 2020. Budgeten debatteras och beslutas i kommunfullmäktige 20-21 november.

Fakta om klimatförändringar och stadens beräkningar

För att möta klimatförändringarna arbetar Stockholms stad med att beräkna hur de väntas påverka staden.

Stockholm leder storstäder i EU-påverkan

Fram till 2020 är Stockholm ordförande i organisationen Eurocities, som arbetar för att städernas speciella förutsättningar inte ska förbises i EU.

Så arbetar vi för ett tryggare Stockholm

Staden arbetar på en mängd olika sätt för att skapa social trygghet och en stadsmiljö som både är och upplevs som säker.