Om Stockholms stad

Stockholms stad är Sveriges största kommun och hemstad för över 960 000 stockholmare. Varje dag arbetar stadens medarbetare för att ge stockholmarna bra service utifrån beslut i kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser.

Kommunstyrelsens förslag till budget 2020

Den 9 oktober presenterade majoritetspartierna i Stockholms stad sitt budgetförslag för 2020. Budgeten debatteras och beslutas i kommunfullmäktige 20-21 november.

Fakta om klimatförändringar och stadens beräkningar

För att möta klimatförändringarna arbetar Stockholms stad med att beräkna hur de väntas påverka staden.

100 år av demokrati i Stockholms kommunfullmäktige

1919 var det första året med allmän och lika rösträtt i kommun och landstingsval. Därför firar vi i år 100 år av kommunal demokrati!

Så arbetar vi för ett tryggare Stockholm

Staden arbetar på en mängd olika sätt för att skapa social trygghet och en stadsmiljö som både är och upplevs som säker.