Om Stockholms stad

Stockholms stad är Sveriges största kommun och hemstad för över 960 000 stockholmare. Varje dag arbetar stadens medarbetare för att ge stockholmarna bra service utifrån beslut i kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser.

Så arbetar staden med kultur

Kulturfestivalen och We Are Sthlm är två höjdpunkter i Stockholms kulturliv. Men kulturen spelar en viktig roll i många av stadens verksamheter året om.

Ordningsvakter för en tryggare stad

Staden arbetar på en mängd olika sätt för att skapa social trygghet och en stadsmiljö som både är och upplevs som säker. Bland annat gör staden en satsning på ordningsvakter.

Stockholm leder storstäder i EU-påverkan

Fram till 2020 är Stockholm ordförande i organisationen Eurocities, som arbetar för att städernas speciella förutsättningar inte ska förbises i EU.

Så arbetar staden med stadsbyggnad

Den snabba tillväxten i Stockholm måste ske på ett sätt som är hållbart för både människa och miljö, just nu och många generationer framöver.